Väestön demografia, osallisuus, digitalisaatio ja ympäristövastuullisuus maakuntavalmistelun kärkiä

with Ei kommentteja

Satakunnassa maakuntauudistuksen valmistelu etenee suunnitellusti. Maakuntavalmistelun ja siihen liittyvän uuden maakunnan strategiatyön yhteydessä on tunnistettu merkittäviä muutosteemoja ja ilmiöitä, jotka tulee huomioida uuden maakunnan toiminnan ja palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Satakunnan maakuntaa profiloivia teemoja ovat muun muassa väestödemografiset muutokset, käyttäjälähtöinen toimintatapa, osallisuus ja digitalisaatio sekä ympäristön rasitusta hillitsevät toimet kilpailutekijänä.

− Muuttoliike, asukkaiden väheneminen ja ikääntyminen vaikuttavat merkittävästi Satakunnan palvelutarpeeseen ja -rakenteeseen. Meidän on kyettävä tarkastelemaan kriittisesti nykyisten palveluidemme toimivuutta ja uudistamaan ennakoiden väestörakenteen kehitystä ja taloutta. Palveluiden on oltava aidosti asiakaslähtöisiä, ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet muodostavat sekä haasteen että mahdollisuuden tuleville palveluille. Eriarvoistumisen ja syrjäytymisen torjumiseksi tarvitaan monialaista yhteistyötä. Lisäksi on huomioitava ympäristövastuulliset tekijät ja Satakunnan rooli vastuullisesti uudistuvana teollisuuden maakuntana, vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä kuvaa.

Uudistuksen lainsäädäntö eduskunnan käsittelyyn helmi-maaliskuussa?

Satakunnassa seurataan maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön etenemistä suurella mielenkiinnolla. Perustuslakivaliokunta antanee lausuntonsa lakiesityksistä lähitulevaisuudessa, jolloin sosiaali- ja terveysvaliokunnan työn jälkeen lakiesitykset voisivat siirtyä helmi-maaliskuun vaihteessa eduskunnan käsittelyyn. Uudet maakunnat voitaisiin siten perustaa 1.4.2019 alkaen.

− Toivon pitkän ja laajan valmistelun sekä monialaisen maakunnan demokraattisen hallinnon monipuolisuuden ja mielekkyyden kannalta, että uudistus toteutuu. Mahdolliset erimielisyydet esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja kasvupalveluiden valinnanvapauteen liittyen voitaisiin ratkaista seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Tällöin korjaukset ehditään panna toimeen ennen kuin vastuut siirtyvät vuoden 2021 alussa uusille maakunnille. Mikäli uudistus ei toteutuisi, voidaan nyt tehtyä valmistelutyötä monilta osin viedä käytäntöön myös nykyisen lainsäädännön mukaisesti, Aro-Heinilä kertoo.

Satakunnan maakuntauudistuksen valmistelun tilanteeseen ja maakuntavalmistelun kärkiin pureuduttiin maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen, vapaaehtoisen poliittisen ohjausryhmän, maakuntahallituksen ja epävirallisen väliaikaisen YT-elimen yhteisseminaarissa keskiviikkoiltana 16.1. Yhteisseminaarin avulla valmistaudutaan valtioneuvoston kanssa käytäviin toiminnan ja talouden neuvotteluihin