Yhteiskehittämällä uudistamme päihde- ja mielenterveyspalveluita

with Ei kommentteja

Miten voisimme nykyistä paremmin jakaa asiantuntijuutta ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kesken? Voisivatko kokemusasiantuntijat työskennellä tulevaisuudessa palkallisesti Satakunnassakin? Miten kokemusasiantuntijuus vahvistaa asiakkaiden osallisuutta? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin päihde- ja mielenterveyspalveluiden näkökulmasta Yhteiskehittämällä uudistamme päihde- ja mielenterveyspalveluita -tilaisuudessa Harjavallassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyöllä voidaan saavuttaa entistä parempia asiakaskokemuksia. Lisäksi ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan osaamisen ja asiantuntijuuden yhdistämisellä voidaan saada tarjolla oleviin palveluihin uudenlaisia ulottuvuuksia.

Erikoistutkija-kehittäjä Outi Hietalan mukaan ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan välisen yhteistyön avain on jaettu asiantuntijuus, joka perustuu erilaisten tietämysten yhdistämiseen. Tämä tarkoittaa erityisesti ammattilaisten työotteen muutosta. Edelleen vanhat menetelmät säilyvät, mutta työote muuttuu. Kokemusasiantuntijuudella on merkitystä asiakkaan voimaantumiseen ja esimerkiksi sairauksiin liittyviin asenteisiin.

Satakunnassa kokemusasiantuntijat toimivat monissa paikoissa ammattilaisten työparina. Esimerkiksi Satasairaalan psykiatrian osastolla kokemusasiantuntija työskentelee hoitajan työparina. Satasairaalassa kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana myös palveluiden kehittämisessä.

Kokemusasiantuntija Hanna-Leena Hurrin mukaan ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyö voi aluksi nostaa esiin hämmennystä ja epävarmuutta. Yhteistyön ja yhteisten päämäärien ja tavoitteiden kehittymiseksi vaaditaan molemminpuolista avoimuutta, luottamusta, kunnioitusta ja arvostusta. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa arviointia.

Kokemusasiantuntijat laajemmaksi osaksi perusterveydenhuollon palveluita?

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämistä koskeneessa tilaisuudessa arveltiin, että kokemusasiantuntijuuden rooli tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan. Muutaman vuoden kuluttua asiakkaat osannevat nykyistä paremmin pyytää kokemusasiantuntijoita mukaan erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutilanteisiin. Tilaisuudessa järjestetyssä paneelikeskustelussa ehdotettiin, että kokemusasiantuntijoiden käyttö olisi nykyistä vahvemmin kirjattu jo strategiatasolla. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteisten koulutusten kautta voitaisiin luoda ja vahvistaa maakunnallisia toimintamalleja.

Yhteiskehittämällä uudistamme päihde- ja mielenterveyspalveluita -tilaisuuden järjesti Satakunto-hanke yhdessä Satakunnan yhteisökeskuksen, Satasairaalan psykiatrian kokemustoiminnan asiantuntijoiden sekä Porin perusturvan psykososiaalisten palveluiden kokemustoiminnan asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuuteen osallistui yli 100 kokemusasiantuntijaa, asiakastyötä tekevää ammattilaista, päihde- ja mielenterveyspalveluiden esimiestä, järjestötoimijaa ja palveluiden kehittäjää.

Päivän materiaalit löytyvät Satakunto-hankkeen verkkosivulta.