Satakunto-hankkeen uutiskirje 1/2019 on julkaistu!

with Ei kommentteja
Satakunto-hankkeen vuoden ensimmäinen uutiskirje on nyt luettavissasi!

Uunituoreessa uutiskirjeessä luodaan katsaus Yhteiskehittämällä uudistamme päihde- ja mielenterveyspalveluita –tilaisuuteen, Kykyviisari-menetelmän käyttöönottoon sekä Osallisuupeliin.


Yhteiskehittämällä uudistamme päihde- ja mielenterveyspalveluita –tilaisuus 16.1. Harjavallassa

Satakunto –hanke järjesti yhdessä Satakunnan yhteisökeskuksen sekä Satasairaalan psykiatrian kokemustoiminnan asiantuntijoiden sekä Porin perusturvan psykososiaalisten palveluiden kokemustoiminnan asiantuntijoiden kanssa Yhteiskehittämällä uudistamme päihde- ja mielenterveyspalveluita –tilaisuuden.

Harjavallan auditorion lisäksi tilaisuutta oli mahdollisuus seurata eri puolilta Satakuntaa viideltä eri paikkakunnalta. Tilaisuus herätti runsaasti kiinnostusta ja osallistujia oli yhteensä noin 100 henkilöä. Mukana tilaisuudessa oli kokemusasiantuntijoita, asiakastyötä tekeviä ammattilaisia, päihde- ja mielenterveyspalveluiden esimiehiä sekä järjestötoimijoita ja palveluiden kehittäjiä.

Päivän aloitti  yhteisökoordinaattori Jaana Tuomela Satakunnan yhteisökeskuksesta kertomalla mm. Satakunnassa toimivista koulutetuista kokemusasiantuntijoista sekä siitä miten heitä voi tavoittaa yhdyshenkilöidensä kautta ja saada kokemusasiantuntijoiden osaamista ja kokemusta hyödynnettyä. Satakunnassa on myös käyty keskustelua kokemusasiantuntijoiden palkkioista ja näistä on tehty organisaatioissa. Tilaisuudessa saimme kuulla eri näkökulmia kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten asiantuntemuksen yhdistämiseen liittyen.

Asiantuntijapuheenvuoroissa kokemusasiantuntija Hanna-Leena Hurri KoKoa ry:stä sekä VTT, erikoistutkija-kehittäjä Outi Hietala InspirOu:sta puhuivat jaetusta asiantuntijuudesta  kokemusasiantuntijan näkökulmasta sekä yhteiskehittämisestä asiakkaiden työntekijöiden sekä johdon näkökulmista. Kuulimme Satasairaalassa käytössä olevasta hyvästä toimintakäytännöstä kokemusasiantuntija Pasi Honkasta sekä johtavaa psykologi Sirkku Tyniä. Lisäksi työstimme ryhmätyöskentelyssä paikallisia kehittämisajatuksia siitä, miten kokemusasiantuntijoiden sekä ammattilaisten asiantuntemuksen yhdistämistä saadaan vietyä eteenpäin käytännön toiminnassa.

Päivän lopuksi kokemusasiantuntijat, asiakastyötä tekevät asiantuntijat sekä esimiestason asiantuntijat ottivat kantaa Hanna-Leena Hurrin vetämässä paneelissa yhteiskehittämisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.


Kykyviisari käyttöön!

Koko vuosi 2019 on Satakunto-hankeen aktiivista toiminta-aikaa ja hanke jatkaakin tavoitteidensa mukaisesti erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien satakuntalaisten osallisuuden edistämisen sekä kuntoutus- ja työllisyyspolkujen kehittämistyötä yhdessä alueen ammattilaisten ja asiakkaiden sekä maakuntauudistuksen valmistelijoiden kanssa. Satakunto-hankkeen sivut pysyvät aktiivisina Satakunnan maakuntauudistuksen verkkosivuilla.

Satakunto-hankkeen kautta voi edelleen ottaa käyttöön ja kokeiluun asiakkaille työ- ja toimintakyvyn itsearvointiin Kykyviisaria.  Projektisuunnittelijoilta saa lisää tietoa ja tarvittaessa myös koulutusta Kykyviisarin käyttöön. Tavoitteena on koota maakunnan toimijoita Kykyviisarin käyttökokemusfoorumiin, voidaan yhdessä käydä keskustelua, millaisena menetelmänä Kykyviisaria pidetään. Yhdessä voidaan myös tehdä suunnitelmaa, miten maakunnassa voitaisiin entistä tehokkaammin hyödyntää Kykyviisarin käytöstä saatua tietoa ja kokemusta.


Osallisuuspelin avulla osallisuuden mahdollisuudet ja toteuttamistavat tutuksi

Satakunto-hanke on tutustunut maakuntauudistukseen liittyen osallisuuspeliin ja sitä kautta osallisuuden mahdollisuuksiin ja toteuttamisen.

Osallisuuspeli antaa menetelmänä tilaisuuden pelaajilleen käydä yhteistä keskustelua osallisuuden mahdollisuuksista ja toteuttamisesta. Pelin aikana pelaajat myös oppivat osallisuuden eri menetelmistä.

Pelaamisen tavoitteena on tehdä suunnitelmaa siitä, millaisia osallisuuden menetelmiä käyttämällä saadaan ehdotetulla aikataululla ja toimijoiden kesken lisättyä joko tieto-, suunnittelu-, päätös tai toimintaosaalisuutta valitussa kehittämiskohteessa.

Osallisuuspelin on julkaissut Kuntaliitto ja sitä voi pelata erilaisilla kokoonpanoilla. Kuntien ja maakuntien henkilöstön ja toiminnasta vastaavien lisäksi asukkaat ja luottamushenkilöt voivat osallistua pelin pelaamiseen. Satakunto-hankkeella on suunnitelmana kevään aikana saada pelaamiseen mukaan hankkeen yhdyshenkilöverkostoa sekä alueen kokemusasiantuntijoita.