Tietoja kerätään maakuntiin siirtyvistä talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluista

with Ei kommentteja

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on käynnistänyt kyselyn, jolla selvitetään lähtötilannetietoja sote- ja maakuntauudistuksen piirissä olevista talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluista. Maakuntien muutosjohtajia on pyydetty koordinoimaan kyselyn toteuttamista maakunnissa.

Kysely on suunnattu kaikille niille organisaatioille, joista siirtyy tehtäviä maakuntiin, eli kunnille, sairaanhoitopiireille, maakuntien liitoille, erityishuoltopiireille, sote-kuntayhtymille, pelastuslaitoksille sekä ympäristö- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueille.

Kartoituksen avulla kootaan kokonaiskuva mm. palveluihin liittyvistä volyymeistä, kustannuksista ja työmääristä sekä nykyjärjestelyistä.

Vastaamiselle on asetettu tiukka aikataulu. Satakunnan kunnilta ja kuntayhtymiltä toivotaan kuitenkin tärkeiden pohjatietojen saamiseksi vastauksia 2.12.2016 mennessä.
HUOM! Kyselyn vastaamiseen on saatu jatkoaika 16.12.2016 saakka!

Yhteisenä tavoitteena on toiminnan häiriötön jatkuminen maakuntien aloittaessa vuonna 2019 sekä maakuntien ydintoiminnan tukeminen tehokkailla ja moderneilla tukipalveluilla.

Kyselylomakkeet pdf-muotoisina löytyvät alla olevista linkeistä:

  1. Organisaation perustiedot (pdf)
  2. Henkilöstöhallinto (pdf)
  3. Taloushallinto (pdf)
  4. Tietohallinto (pdf)
  5. Dokumenttipohja ICT-sopimuksille (Excel)

Lisätietoja:

Johtaja Mikko Salmenoja (KEHA-keskus), (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä (KEHA-keskus), (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelun projektipäälliköt Jukka Mäkilä (etunimi.sukunimi@satakunta.fi) ja Timo Vesiluoma (etunimi.sukunimi@satakunta.fi)

 

Linkki: KEHA-KESKUS