Satakunnan Tulevaisuusfoorumin teemana maakuntauudistus

with Ei kommentteja

Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 2016 pidettiin eilen 1.12. Huittisten kaupungintalolla. Foorumin pääteema oli maakuntauudistus. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi aluekehitysasiantuntija Katja Laitinen Satakuntaliitosta.

Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa toivotti vieraat tervetulleiksi Huittisiin ja sanoi puheenvuorossaan tulevaisuuden Huittisten tehtävänä olevan asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittämisen ja takaamisen. Tulevaisuuden kunta ja maakunta toimivat samassa verkostossa tasaveroisia kumppaneina, ja yksi avaintekijä menestymiseen ovat uuden maakunnan kasvupalvelut.

Satakuntaliiton aluekehitysjohtaja, maakuntauudistuksen projektipäällikkö Timo Vesiluoma kertoi maakuntauudistuksesta Satakunnassa: organisoitumisesta, etenemisestä ja tavoitteista. Aluekehitysjärjestelmä on osa maakuntauudistusta, ja siinä maakunnat vastaavat alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä. Neuvottelumenettely valtion kanssa tulee olemaan uusi toimintatapa. Se jakaantuu toiminnalliseen ja taloudelliseen osaan ministeriöiden kanssa. Maakuntien tilannekuva laaditaan maakuntien ja ministeriöiden yhteistyöllä. Toiminnalliset neuvottelut toteutetaan TEM:in johdolla, joka kokoaa neuvotteluihin mukaan myös muut toimintoihin liittyvät ministeriöt. Taloudelliset neuvottelut käydään maakuntien ja Valtiovarainministeriön kesken. Tavoitteena ja visiona on hyvinvoivat ja kilpailukykyiset maakunnat ja Suomi.

Kehityspäällikkö Jarkko Majava Suomen Kuntaliitosta puhui tulevaisuuden kunnista. Muutokseen vaikuttavat niin globaalit kuin kansallisetkin muutosvoimat. Niitä ovat esimerkiksi  uuden demokratian muodot, arvojen muutokset, teknologia, ikääntyminen ja välitystalous. Kommenttipuheenvuoroissa nostettiin esiin erityisesti kuntakoon merkitys muutoksessa, yhteisöllisyys eli uudistuksen tekeminen asukkaille ja uudistuksen merkitys alueen elinkeinopolitiikalle uusien innovaatioiden avulla.

Tulevaisuusfoorumin esitykset löytyvät linkistä www.satakuntaliitto.fi/satakunnan-tulevaisuusfoorumi-2016