Maakuntauudistuksen väliraportti hyväksyttiin ohjausryhmässä

with Ei kommentteja

Satakunnan maakuntauudistuksen ohjausryhmä kokoontui tänään 15.12.2016. Ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelun väliraportin. Maakuntauudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa (lukien pois sote-organisaatiot) tehdään henkilötyövuosia 784,5. Luku voi hieman muuttua maakuntauudistukseen tehtävien rajausten myötä. Esimerkiksi liikenteeseen liittyviä tehtäviä ei ole vielä aivan tarkasti voitu määritellä valtion valmistelussa avoinna olevien asioiden myötä. Uuden maakuntaorganisaation tehtäviä ovat mm. aluekehittäminen, kasvupalvelut, pelastustoimi, liikenne, alueiden käyttö, maatalous ja identiteetti & elinvoima, joita laskelmassa mukana olevat muutosorganisaatiot jo tahoillaan tekevät.

Suuntana Satakunnalle paras malli

Valmisteluryhmien puheenjohtajat esittelivät ohjausryhmälle ryhmiensä työn tulokset. Esityksistä saa kattavan ja tiiviin kuvan maakuntauudistuksen laajuudesta, volyymeista, vaikutuksista ja suunnasta. Uuden maakuntaorganisaation syntyyn on 745 päivää, joten valmistelu tulee jatkumaan nopeana ja päämäärätietoisena. Suuntana on Satakunnalle paras malli.

Kokouksen aineistot ovat saatavilla maakuntauudistuksen Satakunta2019-verkkosivulta (välilehti Päätöksenteko, alalehti Kokousajat ja muistiot, kalenterin alla välilehti Yleiset asiakirjat):

Kaikki kuviot löytyvät esityksestä Väliraportti, kustannukset.


Seuraa maakuntauudistuksen viestintäkanavia

Maakuntauudistuksen aineistoja ja tietoa uudistuksesta tallennetaan jatkuvasti verkkosivulle www.satakunta2019.fi. Kannattaa seurata myös Facebook-tiliä www.facebook.com/satakunta2019 sekä Twitter-tiliä www.twitter.com/satakunta2019.

Lisätiedot:
maakuntauudistuksen projektipäällikkö, aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma 044 711 4330
maakuntauudistuksen projektipäällikkö, hallintojohtaja Jukka Mäkilä 044 092 8000