Porin YTA-alueen maaseutupalvelut mukana maakuntauudistuksessa

with Ei kommentteja

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ovat tärkeä toimija maaseudun kehittämisessä ja viljelijöiden asiakaspalvelussa. Maaseutuhallinnon tehtävät on koottu suurempiin yhteistoiminta-alueisiin (YTA), joissa toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai yhteisöä. Porin yhteistoiminta-alueen maaseutupalvelut tuottaa Porin kaupunki, ja sillä on sopimuskuntien kanssa yhteistoimintasopimukset maaseutupalveluiden järjestämisestä. Porin YTA-alue käsittää kuusi kuntaa. Porissa ja Karviassa toimii asiakasvastaanotto päivittäin. Merikarvian, Siikaisten, Ulvilan ja Luvian toimipisteissä on päivystys yhtenä päivänä viikossa. Maaseutupalveluiden tehtävissä toimii henkilöstöä noin seitsemän henkilötyövuoden verran. Näitä tehtäviä hoitavat viisi viranhaltijaa tulevat siirtymään uuteen maakuntahallintoon.

Porin YTA-alueella toimii 904 aktiivista maatilaa, joiden viljelyssä oleva peltoala on 39 000 hehtaaria. Tilojen keskikoko on noin 46 hehtaaria. Maatiloille tehtyjen tukipäätösten määrä on noin 5500 ja maksettu tukimäärä yhteensä noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Maatilat ovat pääasiassa kasvinviljelytiloja. Kotieläintiloja on noin viidennes maatiloista. Pohjois-Satakunnassa sijaitsevissa kunnissa on paljon nurmiviljelyä ja nautakarjatiloja suhteessa tilamäärään, kun taas YTA-alueen eteläisessä osassa tuotanto on kasvivaltaista: yleisin tuotantosuunta on viljakasvit, mutta jonkin verran viljellään myös erikoiskasveja, kuten valkuais- ja öljykasveja, sokerijuurikasta ja tärkkelysperunaa.

YTA-alueiden keskeiset tehtävät ja palvelut asiakkaille

YTA-alueiden keskeisin tehtävä on EU- ja kansallisten tukien hallinnointi, jota ohjaa maksajavirastosopimus Maaseutuviraston kanssa. Työnjako viljelijätukien käsittelyssä on sellainen, että YTA-alueilla hoidetaan erityisesti tukineuvontaa, tukien hakemiseen liittyviä tehtäviä ja maksatuspäätösten tekoa. ELY-keskus puolestaan hoitaa tukien myöntämiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät. Tukien hallinnointia ja hakemista säätelee asiakkaillekin tutuksi tullut ”tukiviidakko” eli suuri määrä erilaisia lakeja, asetuksia, määräyksiä, ohjeita ja ehtoja. Tehtävien tiukat, EU-säädöksiin perustuvat eriyttämisvaatimukset ohjaavat tukien eri käsittelyvaiheita, joita ovat tallennus ja sen tarkastus sekä maksaja-, takaisinperintä- ja sitoumustehtävät. Iso kokonaisuus on myös tukioikeusrekisterin ylläpito käsittäen tukioikeuksien siirrot sekä viljelijöiden ja maanomistajien neuvonnan. Kunnan maaseutupalvelujen tehtäviin kuuluvat myös peto- ja hirvivahinkojen vahinkoarviot, hukkakauravalvonta sekä eläintenpitoon liittyvien rekistereiden ylläpito. YTA-alueilla on oma tärkeä roolinsa poikkeusoloihin varautumisessa.

Odotuksia ja haasteita

Maaseutuasiamies Maria Huhtamäki Porin YTA-alueelta kertoo, että uudelta maakuntahallinnolta odotetaan ennen kaikkea asiakaslähtöisyyttä, hyvää asiantuntemusta ja tavoitettavuutta. Maaseutupalvelupisteitä toivotaan useita eri puolille maakuntaa, jotta palvelujen tavoitettavuus ja asiointimatkat pysyvät kohtuullisina. Toimivat tietojärjestelmät ja hyvät verkkoyhteydet ovat välttämättömät kehitettäessä palveluja ja sähköistä asiointia. Huhtamäki toivoo, että maakuntauudistuksen valmistelussa huomioidaan myös seutukuntien erilaisuus ja huomataan, että paikallistuntemus helpottaa usein asiointia.

Haasteena ja samalla mahdollisuutena maakuntauudistustyössä Huhtamäki näkee asiakaslähtöisyyden toteutumisen, entistä toimivammat palveluprosessit, byrokratian vähentämisen ja resurssien kohdentamisen. Myös kysymyksiä on ilmassa. Kun liitetään yhteen iso joukko toimijoita, miten onnistutaan resurssien jakamisessa siten, että syntyy järkeviä asiakokonaisuuksia eikä päällekkäisiä töitä tai työvaiheita synny? Onnistuuko asiakasystävällinen ns. yhden luukun periaate isossa organisaatiossa, jossa väkeä on paljon, vai aiheuttaako se entistä enemmän erikoistumista omaan osaamisalueeseen? Huhtamäki sanoo, että maakuntauudistuksen valmistelu mahdollistaa eri toimijoiden kesken tiiviin yhteistyön, tiivis yhteistyö puolestaan mahdollistaa hyvän lopputuloksen.

Lisätiedot:

Pekka Antila, maaseutuyksikön päällikkö
Satakunnan ELY-keskus