Yhdenvertainen, omannäköinen elämä kuuluu kaikille – vammaispalveluiden kehittämistyöllä kohti parempia palveluita

with Ei kommentteja

Vammaisten ihmisten ihmisoikeudet ja epäasiallinen kohtelu ovat olleet esillä julkisuudessa viime aikoina. Satakunnan maakuntauudistuksessa vammaispalveluiden valmistelun keskipisteenä ovat ihmisoikeudet ja niiden yksilöllinen toteutuminen: kaikilla ihmisillä, myös vammaisilla, on oikeus yhdenvertaiseen, omannäköiseen elämään.

− Asiakkaiden tarpeet ja muuttuva toimintaympäristömme ovat uudenlaisten vammaispalveluiden suunnittelun lähtökohta. Meidän on kyettävä entistä paremmin vastaamaan jokaisen Satakunnan vammaispalveluita käyttävän palvelutarpeisiin. Toimintaympäristön kannalta tärkeää on huomioida esimerkiksi digitalisaation, liikkuvien palveluiden sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunniteltavan valinnanvapauden vaikutukset. Otamme aktiivisesti mukaan asiakkaamme uusien palveluiden ja toimintatapojen suunnitteluun, jotta palveluista ja niihin sisältyvistä toimintatavoista saataisiin aidosti asiakaslähtöisiä, kertoo vammaispalveluiden valmistelija Katja Alamäki.

Yksi esimerkki maakuntavalmistelussa tehtävistä toimenpiteistä on vammaispalveluiden omavalvonnan tehostaminen. Omavalvonnan tehostamisella pystytään vaikuttamaan toimintakulttuurien tarkasteluun esimerkiksi itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja rajoitustoimenpiteiden osalta. Maakuntaan laaditaan yhtenäiset toimintaohjeet ja aiheesta tullaan järjestämään koulutusta. Keväällä 2019 on luvassa myös seminaari, johon toivotaan osallistujiksi sekä vammaispalveluiden toimijoita että asiakkaita.

− On tärkeää uudistaa ja kehittää sekä palvelurakenteita, että toimintatapoja. Esimerkiksi omavalvonnan tehostamisella ja maakunnan eri toimijoiden palvelusuunnitelmien yhtenäistämisellä pääsemme uudistamaan ja kehittämään rakenteita ja toimintaa. Vammaispalveluiden valmistelutyössä luodaan maakunnalliset toimintaohjaukset ja viedään ne käytäntöön. Keskeinen osa maakunnallista valmistelutyötä onkin suunnitella kokonaisuuksia yhdessä eri toimijoiden kanssa, Alamäki täydentää.

Ihmisoikeuksiin, itsemääräämisoikeuteen ja osallisuuden vahvistamiseen liittyvät asiat eivät ole itsestäänselvyys vammaisille henkilöille. Suomi sitoutui alkukesästä 2016 vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyyn YK:n yleissopimukseen. Yleissopimus takaa vammaisille täydet ihmisoikeudet, estää syrjintää sekä edistää osallisuutta ja esteettömyyttä. Myös kehitysvammaisten erityishuollon lain muutokset korostavat entistä enemmän asiakkaan itsemääräämisoikeutta. YK:n yleissopimukset huomioidaan vammaispalvelujen valmistelussa. Maakunnallisten toimintaohjeiden laatiminen sekä niiden saattaminen käytäntöön on välttämätöntä esimerkiksi itsemääräämisoikeuden ja rajoitustoimenpiteiden osalta tulevan vuoden aikana.