Satakunnan järjestöt toivovat tulevan palvelulupauksen ylittävän lakisääteiset tavoitteet

with Ei kommentteja

Satakunnassa rakennetaan parhaillaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon palvelulupausta. Palvelulupausta on syksyn 2018 aikana työstetty muun muassa yhdessä satakuntalaisten järjestöjen kanssa. Tavoitteena on saada esille järjestöjen ja heidän jäsentensä näkemyksiä palvelulupauksessa tärkeistä asioista, asiakasnäkökulmasta.

Palvelulupauksen työstäminen keräsi yhteen yli 25 erilaisen järjestön, yhdistyksen tai neuvoston edustajaa Porissa, Raumalla ja Huittisissa. Järjestöjen edustajat toivat esille, että palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ovat asiakkaille sosiaali- ja terveydenhuollossa merkittävä tekijä. Tästä esimerkkinä nopea hoitoon pääsy ja palveluiden sijaitseminen lähellä asukasta. Tärkeänä asiana nostettiin esille myös yksilöllisyyden ja ihmisten erilaisuuden huomioiminen. On tärkeää nähdä elämänkaaren eri vaiheet sekä ihminen kokonaisuutena.

− Järjestöjen edustajat korostivat palveluiden tasa-arvoa. Tietoa tulee olla saatavilla helposti ja monipuolisesti, ja sen tulisi olla selkokielistä. Tärkeää on myös yhteistyö eri tahojen kanssa joustavasti, osallisuuden toteutuminen ja palveluiden laatu sekä esteettömyys. Lisäksi esille nostettiin osaavan henkilöstön tarve koko Satakuntaan, koska juuri ammattitaitoisen henkilökunnan kautta ihmiset saavat laadukasta palvelua, tiivistää sote-koordinaattori Minna Nevalainen työpajojen antia.

Tilaisuuksissa kuultiin työpajatyöskentelyn sote-valmistelun etenemisestä järjestöjen näkökulmasta. Palvelulupauksen osalta ne järjestöt, jotka tuottavat palveluja, tulevat toteuttamaan palvelulupausta omassa toiminnassaan. Tämän asian tiimoilta tarvitaan jatkokeskustelua. Palvelulupauksen työstäminen jatkuu ja järjestöt sekä heidän jäsenensä ovat työssä tärkeitä yhteistyötahoja

Työpajat järjestettiin yhteistyössä Satakunnan Yhteisökeskuksen kanssa.

Mistä palvelulupauksessa olikaan kyse?

Palvelulupauksessa asetetaan tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan asukkaiden tarpeet ja paikalliset olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus huomioon ottavalla tavalla. Palveluiden järjestäjä, maakunta, antaa lupauksen asukkailleen ja seuraa sen toteutumista. Palveluiden tuottajat, julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, toteuttavat lupausta omassa toiminnassaan. Palvelulupaus tehdään yhdessä asukkaiden kanssa ja järjestöjen kautta on mahdollista tavoittaa laajasti satakuntalaisia.