Lähes 800 henkilöä työskentelee maakuntauudistuksen non-sote-organisaatioissa

with Ei kommentteja

Satakunnan maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelun väliraportti (syksy 2016, luonnos ohjausryhmän käsittelyyn 15.12.2016) kertoo, että Satakunnan lähes 800 henkilöä työskentelee maakuntauudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa poislukien sosiaali- ja terveydenhuolto. Nämä 800 henkilöä työskentelevät nykyisessä hallintomallissa muun muassa Satakuntaliitossa, Satakunnan ELY-keskuksessa, Satakunnan TE-toimistossa ja Satakunnan Pelastuslaitoksessa. Työssään he toimivat laajasti aluekehittäjinä ja turvallisuuden rakentajina. Aluekehitystyössä keskitytään muun muassa maakunnan strategisiin linjauksiin ja ohjelmiin, rahoitukseen, maakunnan yleiseen sekä työ- ja elinkeinojen, maaseudun, liikenteen ja ympäristön kehittämiseen.

 

 

Lisätiedot:

Artikkeli: Maakuntauudistuksen väliraportti hyväksyttiin ohjausryhmässä

Dokumentti: Satakunnan maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelun väliraportti syksy 2016, luonnos ohjausryhmän käsittelyyn 15.12.2016