Maakuntauudistuksen lainsäädäntö etenee

with Ei kommentteja
Perustuslakivaliokunta on tänään 22.2. saanut valmiiksi lausuntonsa maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesityksistä. Perustuslakivaliokunnan yleisenä arviona on, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksissa on arvioitu huolellisesti perustuslakivaliokunnan esittämiä perustuslaillisia korjausvaatimuksia. Perustuslakivaliokunta esittää kuitenkin useita muutoksia maakunta- ja soteuudistusta koskeviin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksiin.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen lakiesitykset palaavat takaisin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, joka viimeistelee mietintönsä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan työn on arvioitu kestävän 2-3 viikkoa. Sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön valmistuttua lakikokonaisuuksien käsittelyn on tarkoitus jatkua eduskunnan täysistunnossa vielä kuluvan toimikauden aikana. Aikarajana on pidetty perjantaita 15.3., joka on ainakin toistaiseksi ilmoitettu nykyisen eduskunnan viimeiseksi istuntopäiväksi.

– Satakunnassa ollaan tyytyväisiä kansallisen valmistelutyön etenemisestä: olemme askeleen lähempänä monialaisen maakunnan syntymistä. Tiedostamme aikataulun olevan sosiaali- ja terveysvaliokunnan työn kannalta erittäin tiukka, mutta toivomme sen selviytyvän työstään siten, että lakiuudistus voisi edetä eduskunnan täysistuntokäsittelyyn. kommentoivat vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä ja muutosjohtajat Jukka Mäkilä ja Terttu Nordman.

Mikäli maakunta- ja soteuudistukseen liittyvät keskeiset lakikokonaisuudet hyväksytään eduskunnan täysistunnossa kevään aikana, voidaan uusien maakuntien valmistelua jatkaa niiden tavoitteiden mukaisesti, joiden pohjalta valmistelutyötä on tehty nyt yhtäjaksoisesti lähes kolme vuotta.

Lisätietoja antavat:
Asko Aro-Heinilä, vt. maakuntajohtaja, puh. 050 350 1505
Jukka Mäkilä, muutosjohtaja, puh. 044 092 8000
Terttu Nordman, muutosjohtaja, puh. 044 701 8053

Tutustu myös:
Eduskunnan tiedote