Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu etenee vaiheittain

with Ei kommentteja

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntökokonaisuus etenee vaiheittain. Uudistukseen sisältyy kaksi lakikokonaisuutta: ensimmäinen osuus (Maku I-paketti) perustaa maakunnat ja säätää esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Lainsäädännön toinen osuus (Maku II-paketti) siirtäisi maakunnille erilaisia tehtäviä muun muassa valtiolta ja kunnilta. Osana Maku II-pakettia perustettaisiin valvontaviranomainen Luova.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee parhaillaan Maku I-pakettiin liittyvää mietintöään, tavoitteenaan saada mietintö valmiiksi maaliskuun alkupuolella. Samaan aikaan uudistuksen lainsäädännön toinen osuus on hallintovaliokunnan käsittelyssä. Tähän käsittelyyn antavat lausuntonsa vielä sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä perustuslakivaliokunta. Valiokuntien työn valmistuttua uudistuksen lainsäädäntökokonaisuus siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Jotta uudistus voi nykymuodossaan toteutua, on eduskunnan hyväksyttävä Maku I-paketin lisäksi myös Maku II-paketti.

Jos uudistuksen lainsäädäntö etenee keväällä 2019, uudet maakunnat voidaan perustaa monialaisina. Maakunnille siirtyisi sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi muun muassa alueiden käytön ja ympäristöpuolen tehtäviä. Maakunnat eivät kuitenkaan saisi toimivaltaa nykyisten ELY-, TE- ja aluekehityspalveluiden osalta, sillä eduskunta on ilmaissut, ettei alue- ja kasvupalvelulakia ehditä tällä eduskuntakaudella käsitellä. Kaikki kasvupalveluihin liittyvät lait ovat siten raukeamassa. ELY-keskusten, TE-palveluiden ja maakunnan liittojen toiminta aluekehitysviranomaisina tulisi siten jatkumaan nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Maakuntauudistuksen näkökulmasta tämä edellyttää uuden hallituksen esityksiä uuden eduskunnan päätettäväksi, jotta kyseiset tehtävät voitaisiin siirtää maakunnille.

Tarve muutokselle on pysyvä

Jos uudistukseen liittyvä lainsäädäntö ei tule hyväksytyksi keväällä 2019, selvitetään etenemisen vaihtoehtoja sekä kansallisella, että alueellisella tasolla. Vaikka uudistuksen valmistelu nykymuodossaan päättyisi tai olennaisesti muuttuisi uuden hallituksen näkemysten mukaiseksi, tarve muutokselle ei poistu.

− Väestön ikärakenteen muutos, väestön alueellisen tasapainon muutos, elinkeinorakenteellinen kilpailukyky ja julkisen talouden kestävyysvaje ovat asioita, jotka edellyttävät kansallisellakin tasolla toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia asukkaiden palveluiden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi ja kehittämiseksi, muistuttaa vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Uudistuksen ja siihen liittyvän lainsäädännön etenemistä käytiin läpi väliaikaisen valmistelutoimielimen (Vate) kokouksessa perjantai-iltapäivänä 1.3.

Lisätietoja antavat:
Asko Aro-Heinilä, vt. maakuntajohtaja, puh. 050 350 1505
Jukka Mäkilä, muutosjohtaja, puh. 044 092 8000
Terttu Nordman, muutosjohtaja, puh. 044 701 8053