Maakuntauudistuksen valmistelu ei etene – tarve muutokselle ei poistu

with Ei kommentteja

Pääministeri Sipilä on jättänyt hallituksen eropyynnön ja maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesitysten käsittely eduskunnassa päättyy.

– Vaikka uudistuksen valmistelu niillä lähtökohdilla, joilla valmistelua on tehty viimeiset noin kolme vuotta, on päättymässä, on muistettava, että Satakunnassa tehty valmistelutyö ei mene hukkaan. Valmistelutyössämme on syntynyt paljon hyviä, konkreettisia toimenpiteitä, joita kunnat voivat harkintansa mukaan ottaa käyttöön myös nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Valmistelutyö on luonut uusia yhteistyön muotoja myös valtion hallinnon ja alueiden eri toimijoiden välille, joita varmasti tullaan hyödyntämään lainsäädännöstä riippumatta, vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä kommentoi.

Vaikka uudistuksen valmistelu nykymuodossaan päättyy, tarve muutokselle ei poistu. Väestön ikärakenteen muutos, väestön alueellisen tasapainon muutos, elinkeinorakenteellinen kilpailukyky ja julkisen talouden kestävyysvaje ovat asioita, jotka edellyttävät kansallisellakin tasolla toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia asukkaiden palveluiden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Satakunnassa on sovittu loppuvuodesta 2018, että kansallisen valmistelutilanteen selkiydyttyä kaikilta Satakunnan kunnilta kysytään kantaa siitä, missä asioissa kunnilla olisi valmius nopeasti syventää yhteistyötään ja mitkä rakenteelliset uudistukset ovat maakunnallisesti tavoiteltavia, kun uudistus ei kansallisella tasolla ole etenemässä

– Aloitamme myös nykyisen maakunta- ja soteuudistusta varten perustetun valmisteluorganisaation toiminnan sopeuttamisen valtakunnallisten päätösten ja ohjeiden mukaisesti, Aro-Heinilä kertoo.

Lisätietoja antavat:
Asko Aro-Heinilä, vt. maakuntajohtaja, puh. 050 350 1505
Jukka Mäkilä, muutosjohtaja, puh. 044 092 8000
Terttu Nordman, muutosjohtaja, puh. 044 701 8053