Satakunnan kunnilta kysytään halukkuutta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tiivistämiseksi

with Ei kommentteja

Satakunnassa selvitetään mahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen yhteistyön syventämiseksi. Vaikka maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt, ei tarve muutokselle ole poistunut. Muutoksen tarpeeseen pyritään vastaamaan alueellisen yhteistyön syventämisen ja toiminnan kehittämisen kautta.

− Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan ottaa käyttöön useita uusia toimintoja nykylainsäädännön mukaisesti. Palveluohjauksen ja neuvonnan kehittäminen, vammaispalvelujen yhteisen palvelusuunnitelman käyttöönotto tai lasten, nuorten ja perheiden osalta sivistys-, sosiaali- ja terveysalojen yhteistyön edistäminen ovat hyviä esimerkkejä niistä toimintojen muutoksista, jotka voidaan ottaa käyttöön välittömästi. Tulevat muutokset pohjautuvat alueemme asukkaiden tarpeisiin: haluamme tarjota toimivia palveluketjuja kaikenikäisille satakuntalaisille, kertoo sote-muutosjohtaja Terttu Nordman.

Yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi Satakuntaliitto lähettää huhtikuun alussa Satakunnan kunnille ja kuntayhtymille kyselyn, jossa kartoitetaan halukkuutta ja valmiutta yhteistyöhön. Lisäksi kyselyn kautta selvitetään kuntien ja kuntayhtymien mielipiteitä siitä, minkä tahon tulisi toimia maakunnallisen yhteistyön hallinnollisena alustana.

− Satakunnan sote-valmistelun kehittämisen suunnan määräytymiseksi pyrimme nyt ensisijaisesti selvittämään kuntien ja kuntayhtymien hallitusten näkemykset siitä, onko heillä halukkuutta ja valmiutta yhteistyön tiivistämiseen. Kun kuntien ja kuntayhtymien näkemykset ovat selvillä, voidaan tarkemmin hahmottaa minkä tasoista yhteistyötä rakennamme lähivuosien aikana, kertoo vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Maakuntahallitus ja maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin, vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä sekä epävirallinen, väliaikainen YT-elin kokoontuivat torstai-iltana 28.3. keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista ja niitä kartoittavasta kyselystä. Myös kuntajohtajat keskustelivat asiasta aiemmin samana päivänä Satakuntaliitossa järjestetyssä kuntajohtajakokouksessa.

Kuntien ja kuntayhtymien toivotaan vastaavan kyselyyn toukokuun loppuun mennessä.