Satakunta 2023 -tulevaisuuden visio työn alle

with Ei kommentteja

 

Sote- ja maakuntauudistuksen painopisteitä ovat asukaslähtöiset palvelut, digitalisaatio, tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet, monipuolinen palvelurakenne, ammattitaitoinen henkilökunta, asukkaiden vaikutusmahdollisuudet sekä järkevät kustannukset. Tältä pohjalta aletaan työstää myös Satakunta 2023 -visiota, joka asettaa meille tavoitteen kohti uutta Satakunnan maakuntaorganisaatiota. Kevään 2017 aikana maakuntauudistuksen toimintoja virtaviivaistetaan. Työn tavoitteena on väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) aloittaminen 1.7.2017. Tämä valmistelutoimielin luo pohjaa uudelle maakuntaorganisaatiolle, joka aloittaa koko laajuudessaan 1.1.2019.

Satakunnassa muutos koskee noin 10 800 työntekijää ja kaikkia asukkaita. Sote- ja maakuntauudistuksessa mukana ovat maakunnan sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatiot (noin 10 000 työntekijää) sekä mm. aluekehitys ja turvallisuustehtävissä toimivat (noin 800 henkilöä); näitä organisaatoioita ovat mm. Satakuntaliitto, Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan TE-toimisto ja Satakunnan Pelastuslaitos.