Väliaikaisen valmistelutoimielimen työryhmään Nordman, Vesiluoma ja Mäkilä

with Ei kommentteja

Maakuntahallitus nimesi 1.7.2017 aloittavan väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelevaan työryhmään Satasoten muutosjohtaja Terttu Nordmanin, aluekehitysjohtaja, maakuntauudistuksen projektipäällikkö Timo Vesiluoman ja hallintojohtaja, maakuntauudistuksen projektipäällikkö Jukka Mäkilän. Työryhmän tehtävänä on suunnitella ja valmistella väliaikaisen valmistelutoimielimen toimintaan liittyvät asiat. Valmistelutyön tulee olla valmis siten, että maakuntahallitus voi kokouksessaan 12.6.2017 käsitellä väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämistä.

Maakuntauudistus ja sen myötä syntyvät uudet maakuntaorganisaatiot uudistavat suomalaista aluehallintoa ja tehtäviä kuntien, maakuntien ja valtion välillä. Tavoitteena on moderni ja kustannustehokas julkinen hallinto, joka palvelee kaikkia asiakkaita. Maakuntalain ja voimaanpanolain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017, jolloin uusi maakuntaorganisaatio perustetaan (väliaikainen valmistelutoimielin). Varsinaisen toimintansa maakunnat aloittavat vaiheittain 1.3.2018 lukien maakuntavaltuustojen toimikauden alettua. Tehtävien järjestämisvastuu sekä henkilöstö siirtyisivät maakunnille kokonaisuudessaan 1.1.2019.

Maakuntauudistuksessa ovat mukana Satakuntaliitto, Satakunnan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan TE-toimisto, Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan kunnat ja Aluehallintovirasto sekä Satakunnan sote-uudistuksessa, Satasote, mukana ovat Satakunnan kunnat, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakuntaliitto yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lisätietoa Satakunnan maakuntauudistuksesta sekä Alueuudistus.fi.