Verkkoaivoriihi kaikille sote- ja maakuntauudistuksen ammattilaisille

with Ei kommentteja

Kysely suljettiin 13.2.2017 – kiitos vastanneille!

Kysely sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstölle on avattu 23.1.17. Kysely on suunnattu kaikille ammattiryhmille ja tekijöille, jotka ovat mukana sote- ja maakuntauudistuksessa. Kysely on auki tammi-helmikuun.

Kyselyyn pääsee linkeistä
suomeksi: http://www.strategysignals.com/38969-31805-1098@soma&uudistus
ruotsiksi:  http://www.strategysignals.com/39056-31869-1098@soma&reformen

Kysely toteutetaan ns. verkkoaivoriihenä. Sen avulla kootaan ammattilaisten näkemyksiä siitä, miten uudistus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman onnistuneesti. Vastaaja pääsee kertomaan kyselyssä vapaasti ajatuksistaan, huolistaan ja ideoistaan. Lisäksi vastaajilla on mahdollisuus arvioida muiden vastaajien näkemyksiä sekä jalostaa niitä entisestään. Kysely toteutetaan nimettömänä, jolloin vastauksista ei voida tunnistaa yksittäistä osallistujaa.

Kyselyn toteuttavat STM ja VM yhdessä osana muutoksen valmistelua. Kysely on tarkoitettu sote- ja maakuntauudistuksessa mukana oleville eri alojen ammattilaisille ja siihen voi vastata tammi-helmikuun aikana. Kyselyn avulla saadaan henkilöstön näkemyksiä siitä, miten uudistus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman onnistuneesti. Ensimmäiset tulokset tulevat helmikuun puolivälissä, jolloin niitä voidaan hyödyntää muutosjohtajien aluekiertueilla alueellisissa työpajoissa. Tuloksia hyödynnetään myös viestinnässä ja niistä kerrotaan mm. alueuudistus.fi -sivustolla. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa Fountain Park. Teknistä apua kaipaavat voivat ottaa yhteyttä Fountain Parkin Help Deskiin osoitteessa support@fountainpark.com.