Sote- ja maakuntauudistus etenee eduskunnan käsittelyyn

with Ei kommentteja

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja niiden voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on maakuntien rahoitusta, maakuntajakoa, kuntien peruspalvelujen valtionosuutta, verotusta, henkilöstön asemaa ja vaaleja koskevia lakeja sekä eräiden yleishallintolakien muutoksia. Kaikkiaan esitykseen sisältyy 34 lakia. Palveluiden valinnanvapauteen liittyvät asiat eivät sisälly nyt hyväksyttyihin esityksiin. Myös osa maakuntauudistukseen ja uudistusten rahoitukseen liittyvästä lainsäädännöstä on edelleen valmistelussa.

Ehdotuksen mukaisilla laeilla perustetaan Manner-Suomeen 18 maakuntaa, joiden pohjana on pääosin nykyinen maakuntajako. Maakunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. Maakunnille valitaan suorilla vaaleilla maakuntavaltuustot. Maakunnat ovat monitoimialaisia viranomaisia ja niiden tehtäväaloista säädetään maakuntalaissa.

Samalla uudistetaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Uudistuksella siirretään nykyisin lähes 200 eri kunnallisen organisaation järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto maakunnille. Maakuntien alueellista yhteistyötä varten on lisäksi viisi yhteistyöaluetta.

Valtion rahoitus esityksen mukaisiin tehtäviin on noin 17,4 miljardia euroa vuoden 2017 kustannusten tasossa. Rahoitus ei laske nykyisestä, mutta tulevaa kustannusten kasvua hillitään. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kustannukset ovat 3 miljardia euroa pienemmät kuin ne olisivat ilman uudistusta.

Maakuntien palvelukseen siirtyy yli 215 000 työntekijää kunnista, kuntayhtymistä ja valtion viranomaisista liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää Valtiovarainministeriön verkkosivuilta.

Hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistuksesta 2.3.2017.pdf
Tiivistelmä sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöstä 2.3.2017.pdf
Sote- ja maakuntauudistus HE, yleisesittelydiat 2.3.2017