Maakuntahallitus: Valinnanvapauslainsäädännön vaikutusarviointi edellyttäisi lisäkokeiluja

with Ei kommentteja

Satakuntaliiton maakuntahallitus kuuli ja keskusteli tänään 6.3.2017 kokouksessaan aktiivisessa vaiheessa olevasta maakuntauudistuksen valmistelusta ja keväällä tarvittavista toimenpiteistä 1.7.2017 aloittavan väliaikaishallinnon käynnistämiseksi. Maakuntahallitus ja maakuntavalmistelun johtoryhmät Satasotesta ja maakuntauudistuksesta kokoontuvat 6.4. valmistelemaan yhteistä esitystä väliaikaisen valmistelutoimielimen muodostamisen periaatteista ja sen keskeisistä tehtävistä.

Maakuntahallitus totesi, että valinnanvapauslainsäädännön uudistuksen vaikutuksia ei ole otettu huomioon riittävästi, vaikkakin myös riskejä on positiivisten vaikutusten lisäksi nostettu esille arvioinnissa. Koska lakiuudistus on vielä keskeneräinen ja säädöksiin tulevat muutokset ovat jatkovalmistelussa mahdollisia ja jopa todennäköisiä, ei vaikutustenarviointia voida pitää riittävänä. Onnistunut ja varteenotettava vaikutusten arviointi edellyttäisi kokeiluja, joissa erilaisia valinnanvapausmekanismeja voitaisiin aidosti testata.

Lisätiedot: aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma 044 711 4330 ja hallintojohtaja Jukka Mäkilä 044 092 8000