Satakunnan sote- ja maakuntauudistus näyttää mallia muille

with Ei kommentteja

– Me viemme Satakunnassa maaliin oman mallimme päämäärätietoisesti, muutosjohtaja Terttu Nordman painotti Sote ja monialainen maakunta! -paneelitilaisuuden lopuksi Raumalla tänään.

Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen tila sai kehuja myös muutosjohtaja Sinikka Salolta ja monilta muilta osallistujilta. Paneeliin osallistuneet pitivät tähän mennessä uudistuksen parhaana saavutuksena maakunnan yhteisen tahtotilan ja päämäärän aikaansaamista sekä toimivaa yhteistyötä.

– Hyvällä maakunnallisella yhteistyöllä valmistellaan Suomen paras maakuntauudistus, ja valmistelussa korostetaan viestintää ja henkilöstön mukana oloa. Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet ovat hyvät, mutta aikataulu on haastava. Muutoksessa tulee varmistaa riittävät resurssit, jotta tavoitteeseen päästään. Siksi olisi tärkeää saada tietää, kuinka paljon ja koska valtio osoittaa rahoitusta väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, sanoi avauspuheenvuorossaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Reijo Kallio.

Muutosjohtaja Pauli Harju totesi, että uudistuksessa asukkaiden palveluiden kehittäminen muun muassa digitalisaation ja uusien toimintatapojen keinoin on mahdollisuus viedä toiminnan muutoksia käytäntöön muutosjohtamisen keinoin. Muutosjohtaja Sinikka Salo korosti, että uudistuksen tulee aidosti mahdollistaa asiakkaan laajempi hyvinvointi, ja valinnanvapaus tulee lisäämään ihmisten sitoutumista omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen.

Tammi-helmikuussa avoinna olleeseen valtakunnalliseen verkkoriiheen vastasi 850 ammattilaista Satakunnasta. Kyselyn mukaan Satakunnassa koettiin muuta maata vähemmän tiedonpuutetta uudistuksesta ja samalla ammattilaiset näkevät tärkeänä, että palveluilla on oltava hyvä saatavuus myös jatkossa.

Lisätiedot:
Satasoten muutosjohtaja Terttu Nordman 044 701 8053
maakuntauudistuksen projektipäällikkö, aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma 044 711 4330
maakuntauudistuksen projektipäällikkö, hallintojohtaja Jukka Mäkilä 044 092 8000

Seuraa maakuntauudistuksen viestintäkanavia

Satakunta 2019

verkkosivu www.satakunta2019.fi

Facebook www.facebook.com/satakunta2019

Twitter www.twitter.com/satakunta2019

Satasote

verkkosivu www.satasote.fi

Facebook www.facebook.com/satasote

Twitter www.twitter.com/satasote