Asiakasnäkökulma tärkeä maakuntauudistuksen palvelukokonaisuuksissa

with Ei kommentteja

Satakunnan maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontui tänään käsittelemään alustavaa luonnosta väliaikaiseen valmistelutoimielimeen liittyen sekä väliraportin 2 luonnos. Käsitellyt asiat etenevät maakuntauudistuksen ohjausryhmän 29.3. kokoukseen.

Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen on suunnitteilla satakuntalainen malli, jonka valmistelu etenee kevään kuluessa. Toimielin aloittaa työnsä 1.7.2017, ja sen tehtävä on organisoida 1.1.2019 aloittavan maakunnan toiminnan käynnistämisen valmistelu.

Väliraportti 2:en on kuvattu muun muassa maakuntauudistuksessa mukana olevien organisaatioiden toimintaprosessit ja johtamisjärjestelmät sekä eri toimialojen yhteistyökumppanit ja toiminnalliset rajapinnat. Loppuraportti esivalmistelutyöstä valmistuu kesäkuussa, ja siinä tehdään ehdotuksia myös tulevan maakunnan toiminta ja sen organisointi huomioiden.

Esiselvitysvaiheen jatkovalmistelussa paneudutaan muun muassa asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin uuden maakunnan toimintaa kohtaan.

– Uuteen maakuntaan siirtyvien tehtävien nykytila ja prosessit on nyt kuvattu perusteellisesti. Nyt on tärkeää keskittyä synergiahyötyjen etsimiseen ja palvelukokonaisuuksien hahmottamiseen asiakasnäkökulmasta, linjasi maakuntauudistuksen johtoryhmän varapuheenjohtaja, ELY-keskuksen ylijohtaja Marja Karvonen.

– Kasvupalveluiksi uudistuvat elinkeino- ja työvoimapalvelut ja niiden järjestäminen maakunnassa on myös yksi jatkotyöskentelyn suurista haasteista.

Lisätiedot:
maakuntauudistuksen johtoryhmän varapuheenjohtaja, ELY-keskuksen ylijohtaja Marja Karvonen 0295 022111
maakuntauudistuksen projektipäällikkö, aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma 044 711 4330
maakuntauudistuksen projektipäällikkö, hallintojohtaja Jukka Mäkilä 044 092 8000