Maakuntauudistuksen nykytilan kuvaus lähes valmis – katseet kohti uuden maakunnan suunnittelua

with Ei kommentteja

Satakunnan maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokous 29.3.2017

Satakunnan maakuntauudistuksen ohjausryhmä kokoontui eilen Porin yliopistokeskuksessa. Kokouksessa käytiin valmistelevaa keskustelua maakuntauudistuksen väliaikaisesta valmistelutoimielimestä, joka ottaa vastuun maakuntauudistuksen valmistelusta 1.7.2017 alkaen, mikäli eduskunta on sitä ennen hyväksynyt maakuntauudistusta koskevan lakipaketin.

Väliaikaishallinnon valmisteluprosessi jatkuu maakuntahallituksen, Satasoten ja maakuntauudistuksen johtoryhmien yhteisseminaarilla 6.4., jonka jälkeen maakuntahallitus 10.4. kokouksessaan käsittelee alustavasti asiaa. Tavoitteena on, että Maakuntahallitus nimeää väliaikaishallinnon kokouksessaan 12.6., ja se aloittaa toimintansa 1.7.2017. Väliaikainen valmistelutoimielin on ensimmäinen sote- ja maakuntauudistuksen myötä syntyvän Satakunnan maakuntaorganisaation toimivaltainen toimija. Se luo edellytykset ensimmäisissä maakuntavaaleissa 28.1.2018 valittavan maakuntavaltuuston astumiseen tehtäväänsä 1.3.2018 ja uuden maakunnan aloittamisen 1.1.2019.

Ohjausryhmä kuuli myös maakuntauudistuksen nykytilakartoituksen väliraportin 2 esittelyt ja hyväksyi sen. Loppuraportti valmistuu touko-kesäkuun vaihteessa. Raportin pohjalta aletaan suunnitella uuden maakuntaorganisaation toimintaa uuden väliaikaishallinnon toimesta. Nykytilaa kuvattaessa on osin jo katse luotu tulevaisuuteen ja uuden maakuntaorganisaation muodostumiseen. Erityisesti esille nousseita asioita ovat muun muassa asiakkuudet, digitalisaatio ja sujuvat palveluketjut.

Kasvupalvelujen tuottamiseen keskeisesti liittyvä järjestäjä-tuottajamalli on merkittävä systeeminen muutos, jolla on suuret vaikutukset asiakkaiden palveluohjaukseen, virastojen henkilöstöön ja myös toimijoiden rooleihin. Ohjausryhmän kokouksessa Satakunnan ELY:n ylijohtaja Marja Karvonen ja Satakunnan TE-toimiston johtaja Juhani Sundell esittelivät uudistusta.

Lisätiedot:
ohjausryhmän puheenjohtaja, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Tapio Huhtanen 0400 742 831
maakuntauudistuksen projektipäällikkö, aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma 044 711 4330
maakuntauudistuksen projektipäällikkö, hallintojohtaja Jukka Mäkilä 044 092 8000