Yhteisseminaarilta yksimielinen esitys Satakunnan VATE:n muodostamiseksi

with Ei kommentteja

Satasoten ja Satakunnan maakuntauudistuksen johtoryhmien sekä Satakunnan maakuntahallituksen ja poliittisten piirijärjestöjen muodostama yhteisseminaari antoi torstaina 6. huhtikuuta yksimielisen suosituksen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) muodostamiseksi Satakuntaan. Varsinaiset päätökset toimielimen perustamisen lähtökohdista tekee maakuntahallitus 10. huhtikuuta.

Suosituksen mukaan VATE:sta tulee monijäseninen toimielin, joka muodostuu maakunnalle henkilökuntaa luovuttavien toimijoiden 15 substanssiosaamista omaavista viranhaltijoista ja heille valittavista varaedustajista. Kuntaedustajia heistä olisi kahdeksan. Satakunnan sairaanhoitopiiri saisi kaksi edustajaa ja Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY, Satakunnan TE-toimisto sekä Satakuntaliitto kukin yhden edustajan. Jäsenet jäisivät lähettämänsä organisaation palvelukseen, joka vastaisi myös heidän kuluistaan.

Esitystä VATE:en nimettävistä henkilöistä sekä yhteistyösopimuksesta valmistelevat Satasoten muutosjohtaja Terttu Nordman ja maakuntauudistuksen projektipäälliköt Jukka Mäkilä ja Timo Vesiluoma. Maakuntahallituksen päätettäväksi ne etenevät 12. kesäkuuta.

Avukseen asioiden valmisteluun VATE saisi valtion rahoittaman runkoesikunnan ja taustalleen vapaaehtoisen poliittisen seurantaryhmän. Myös teemakohtaiset valmisteluryhmät jatkaisivat toimintaansa, mutta niiden valmistelua tiivistettäisiin.

VATE:n tehtävänä on valmistella:
•    ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
•    osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
•    osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
•    osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
•    ehdotus maakunnan hallintosäännöksi, johtamisjärjestelmäksi sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteiksi
•    päättää maakunnan vuoden 2018 talousarvioista
•    osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen sekä maakuntavaalilautakunnan asettamisen valmisteluun
•    muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat

Lisätietoja antavat:
Tapio Huhtanen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja, puh. 040 074 2831
Juha Vasama, Satasoten johtoryhmän puheenjohtaja, puh. 044 455 7311