Satakunnan maakuntauudistuksen johtoryhmä evästi loppuraporttia ja väliaikaishallinnon organisoitumista

with Ei kommentteja

Satakunnan maakuntauudistuksen johtoryhmä käsitteli tänään osaltaan maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen loppuraporttia. Raportti etenee ohjausryhmän kokoukseen 20.6. Raportissa on tarkasteltu maakuntauudistusta kuuden valmistelutyöryhmän näkökulmasta. Työryhmät ovat Aluekehitys ja strategiset palvelut, Elinkeino- ja työvoimapalvelut (kasvupalvelut), Maaseutupalvelut, Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne, Turvallisuus ja varautuminen ja talous- ja henkilöstöhallinto, ICT, tilat ja sopimukset. Esivalmisteluvaiheen työtä on tehnyt myös muutosviestintätiimi. Maakuntauudistuksessa mukana olevien organisaatioiden henkilötyövuosia on 785,5 ja kokonaiskustannukset noin 110 M€.

Johtoryhmä korosti, että loppuraportti toimii osaltaan pohjana Satakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) työlle. VATE:n toiminta käynnistetään 1.7.2017 alkaen epävirallisesti itsenäisenä projektina osana Satakuntaliiton toimintaa; lainvoimaiseksi se tulee, kun eduskunta hyväksyy lait ja ne tulevat voimaan. Väliaikaishallinto valmistelee mm. uuden maakuntastrategian kevääseen 2018 mennessä, uuden maakunnan konsernirakenteen sekä ohjaus- ja johtamisjärjestelmän. Lisäksi tulee varmistaa ja luoda uuden maakunnan edellytykset toimia viranomaisena. Väliaikaishallinnon tarvitseman projektitoimiston henkilökunta tullaan rekrytoimaan ensisijaisesti muutosorganisaatioista ja luovutuksen alla olevien henkilöiden piiristä. Uudistuksessa tulee taata hyvä viestintä niin henkilöstölle, asukkaille ja sidosryhmille.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokoonpanosta päättää maakuntahallitus 19.6. kokouksessaan. VATE on virkamiehistä koostuva 15-jäseninen elin, joka on uuden Satakunnan maakunnan ensimmäinen virallinen toimija. Uusi maakuntaorganisaatio aloittaa kokonaisuudessaan 1.1.2019.

Lisätiedot:
vt.
maakuntajohtaja, maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
maakuntauudistuksen projektipäällikkö, aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma 044 711 4330
maakuntauudistuksen projektipäällikkö, hallintojohtaja Jukka Mäkilä 044 092 8000

 

 
Maakuntauudistus Satakunta 2019

verkkosivu www.satakunta2019.fi

Facebook www.facebook.com/satakunta2019

Twitter www.twitter.com/satakunta2019

Sote-uudistus Satasote

verkkosivu www.satasote.fi

Facebook www.facebook.com/satasote

Twitter www.twitter.com/satasote1

 

 

 
Alueuudistus.fi

verkkosivu www.alueuudistus.fi

Facebook www.facebook.com/sotejamaakuntauudistus

 

 

 

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin,

Tiina Leino

 

Viestintäsuunnittelija
SATAKUNTALIITTO

Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori

050 465 4199

tiina.leino (a) satakunta.fi
www.satakuntaliitto.fiwww.satakunta.fiwww.satakunta2019.fi