Satakunnan väliaikainen valmistelutoimielin nimitetään tänään

with Ei kommentteja

Satakunnan maakuntauudistusta valmistelemaan nimitetään väliaikainen valmistelutoimielin tänään maakuntahallituksen kokouksessa. Toimielimestä tulee 15-jäseninen, muutosorganisaatioita edustava elin, joka valmistelee Satakunnan maakuntauudistusta epävirallisena niin kauan, kunnes lait on eduskunnassa käsitelty ja hyväksytty syksyllä 2017. Tuekseen VATE saa projektiorganisaation ja vapaaehtoisen poliittisen ohjausryhmän. Näin työn jatkuvuus varmistetaan sekä poliittisesti että käytännön toimin.

Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle. Valmistelutoimielimen tehtävänä on:

  1. kartoittaa maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi.
  2. osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen.
  3. osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen.
  4. osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen.
  5. valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä.
  6. päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta.
  7. osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen.
  8. valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.