Satakunnan maakuntauudistuksen loppuraportti hyväksyttiin

with Ei kommentteja

Satakunnan maakuntauudistuksen ohjausryhmä hyväksyi tänään kokouksessaan Satakunnan maakuntauudistuksen esivalmistelun loppuraportin, joka toimii osaltaan pohjana maakuntahallituksen eilen nimittämän Satakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) työlle.

Raportissa on tarkasteltu maakuntauudistusta kuudesta näkökulmasta: Aluekehitys ja strategiset palvelut, Elinkeino- ja työvoimapalvelut (kasvupalvelut), Maaseutupalvelut, Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne, Turvallisuus ja varautuminen ja Talous- ja henkilöstöhallinto, ICT, tilat ja sopimukset. Esivalmisteluvaiheen työtä on tehnyt myös muutosviestintätiimi. Maakuntauudistuksessa (poislukien sote) mukana olevien organisaatioiden henkilötyövuosien määrä on 785,5 ja kokonaiskustannukset noin 110 M€.

Nykytilaa kuvattaessa katse on osin jo luotu tulevaisuuteen ja uuden maakuntaorganisaation muodostumiseen. Yhteisesti esille nousseita teemoja ovat mm. sujuvat palveluketjut, digitaalisuus, asiakkuudet, henkilöstön osaaminen ja Satakunnan näköiset palvelut ja toimintatavat.

Aluekehittämiseen liittyvien tehtävien, mm. strategiapalvelut, alue-ennakointi, rahoituspalvelut, edunvalvontatyö ja kehittämispalvelut, nähdään olevan jatkossa osa maakunnan konsernihallintoa.

Elinkeino- ja työvoimapalveluissa muutos tulee olemaan suuri: Satakunnan ELY-keskuksen ja TE-toimiston palvelut uudistetaan kasvupalveluiksi. Mukaan on tulossa asiakkaan valinnanvapaus ja kilpailullinen monituottajamalli, johon siirrytään vaiheittain. Tärkeää tulee olemaan muutoksesta ja palveluista viestiminen asiakkaille ja sidosryhmille.

Maaseutupalvelut ovat selkeä kokonaisuus nyt ja asiakkaat toivovat sen pysyvän selkeänä jatkossakin. Työ kattaa mm. strategiatyötä, rahoitusta, yritysneuvontaa ja lomitusta. Satakunnan palveluverkostoon toivotaan neljää palvelupistettä ja riittäviä resursseja, jotta palveluiden saavutettavuus ja kattavuus olisivat hyvät. Satakuntaan halutaan yksi yhtenäinen lomituspalvelualue.

Strategiasta käytäntöön on myös alueiden käyttöön, luonnonvaroihin ja liikenteeseen liittyvien tehtäväkokonaisuuksien skaala uudessa maakunnassa. Kattavan ja toimivan asiakaspalvelumallin rooli on keskeinen, jotta kaikki kontaktit saadaan hoidettua hyvin.

Turvallisuus ja varautuminen -kokonaisuuteen kuuluvat mm. riskienhallinta, varautuminen ja työsuojelu, joka on toimialoja läpileikkaava toiminto. Uutena näkökulmana tulee mm. maakuntaan liittyvien yhtiöiden turvallisuusosaamisen takaaminen. Maakunnan turvallisuustyötä suunniteltaessa tulee huomioida se, että yhteiskunnan turvallisuusympäristö on muuttunut hankalammin ennustettavaksi.

Talous- ja henkilöstöhallinto, ICT, tilat ja sopimukset -työssä on muodostunut hyvä kokonaiskuva mm. henkilöstömäärästä, taloudesta, sopimuksista ja muista sitoumuksista, keskeisistä palveluprosesseista, hallinnon rakenteista, käytettävistä ICT-järjestelmistä ja kiinteistöistä. Tärkeimpiä tehtäviä jatkossa ovat henkilöstöön liittyvän tiedon työstäminen edelleen, talouden simulointi, ICT-arkkitehtuurin rakentaminen sekä sopimusten ja kiinteistöjen hallinnointi.

Maakuntauudistuksen viestinnässä on tuotettu tietoa, tapaamisia, infoja ja videoita niin henkilöstölle kuin sidosryhmille. Pääkanavalla Satakunta2019.fi-verkkosivuilla on ollut 116 000 vierailua 19 000 eri henkilön toimesta reilun puolen vuoden aikana. Tiedolle on siis kysyntää. Jatkossakin kannattaa seurata mm. Satakunta 2019 -kanavia, joilla jaetaan uusiutuvaa tietoa uudistuksen edetessä. Termi sote- ja maakuntauudistus muuttuu valtakunnallisessa viestinnässä muotoon maakuntauudistus, ja sitä aletaan käyttää myös Satakunnan uudistuksessa.

Ohjausryhmä evästi maakuntauudistuksen jatkovalmistelua korostamalla laajan kokonaisuuden haltuunottoa prosessien omistajien määrittelyillä sekä tavoitteiden asettamisella. Onnistuneen uudistuksen takaamiseksi Satakunnan maakuntauudistus ja sote-uudistus jatkavat ensisijassa yhteiselle raiteelle.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) toiminta käynnistetään 1.7.2017 alkaen epävirallisesti itsenäisenä projektina osana Satakuntaliiton toimintaa. Lainvoimaiseksi toiminta tulee, kun eduskunta hyväksyy lait ja ne tulevat voimaan. VATE valmistelee mm. uuden maakuntastrategian kevääseen 2018 mennessä, uuden maakunnan konsernirakenteen, sen ohjaus- ja johtamisjärjestelmän ja toteuttaa maakuntavaalit tammikuussa 2018. VATE luo siis edellytykset maakuntavaltuuston astumiseen tehtäväänsä 1.3.2018 ja uuden maakunnan aloittamisen 1.1.2019.

Lisätiedot:
ohjausryhmän puheenjohtaja, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Tapio Huhtanen 0400 742 831
maakuntauudistuksen projektipäällikkö, aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma 044 711 4330
maakuntauudistuksen projektipäällikkö, hallintojohtaja Jukka Mäkilä 044 092 8000

Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelun loppuraportti, kesä 2017 (22.6.2017) – täydennetty ohjausryhmän kommenteilla

Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelun loppuraportti, kesä 2017 (15.6.2017) – täydentyy ohjausryhmän kommenteilla

Ohjausryhmän kokouksessa pidetyt esitykset:
Aluekehitys ja strategiset palvelut Timo Vesiluoma (OHRY 20.6.2017)
Elinkeino- ja työvoimapalvelut (kasvupalvelut) Marja Karvonen (OHRY 20.6.2017)
Maaseutupalvelut Pekka Antila (OHRY 20.6.2017)
Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Päivi Liuska-Kankaanpää (OHRY 20.6.2017)
Turvallisuus ja varautuminen Tiina Kielinen (OHRY 20.6.2017)
Talous- ja henkilöstöhallinto, ICT, tilat ja sopimukset Jukka Mäkilä (OHRY 20.6.2017)
Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja väliaikaishallinnon rakentaminen Satakunnassa Mäkilä Vesiluoma (OHRY 20.6.2017)
Maakuntauudistuksen Satakunnan väliaikainen valmisteluelin (VATE) (OHRY 20.6.2017)
Viestintä Tiina Leino (OHRY 20.6.2017)

Maakuntauudistus Satakunta 2019

verkkosivu www.satakunta2019.fi

Facebook www.facebook.com/satakunta2019

Twitter www.twitter.com/satakunta2019

Sote-uudistus Satasote

verkkosivu www.satasote.fi

Facebook www.facebook.com/satasote

Twitter www.twitter.com/satasote1

 

Alueuudistus.fi

verkkosivu www.alueuudistus.fi

Facebook www.facebook.com/sotejamaakuntauudistus