Satakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa katsaus ajankohtaisiin asioihin ja aikatauluihin

with Ei kommentteja

Satakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) kokoontui perjantaina 25.8. keskustelemaan maakuntauudistuksen nykytilanteesta ja syksyn suunnitelmista. Satakunnan maakuntauudistusta viedään eteenpäin vahvasti ja johdonmukaisesti.

− Maakuntauudistus on siirtynyt toiseen esivalmisteluvaiheeseen. Hallituksen antama lisäaika ei muuta ratkaisevasti valmistelujen aikataulutusta tai sisältöä, vaan jatkamme valmistelutyötä johdonmukaisesti, toteaa maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Kokouksessa käsiteltiin maakuntajohtajan ja muutosjohtajien alustusten kautta maakuntauudistuksen valmistelun ajankohtaistilanne ja uudet aikataulut. Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu Satakunnassa kesään 2018 asti pidennettynä esivalmisteluna. VATE toimii pidennetyn esivalmisteluvaiheen ajan valmistelua ohjaavana toimielimenä. Valmistelun tueksi VATE saa projektitoimiston, jonka rahoittaa pääosin valtio. Projektitoimiston vastuuvalmistelijoiden rekrytoinnit ja työryhmien muodostaminen käynnistetään syksyn 2017 aikana. Valmistelutyötä tukee osaltaan myös vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä. Syksyn aikana odotetaan myös valtakunnallisia sisältölinjauksia mm. valinnanvapauteen liittyen.

Ajankohtaisasioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin Maakuntien Tilakeskus Oy:n toiminnasta ja roolista uudessa maakunnassa. VATE päätti myös uuden visuaalisen ilmeen hyödyntämisestä osana Satakunnan maakuntauudistuksen viestintää.

Maakuntauudistus uudistaa aluehallintoa ja tehtäviä kuntien, maakuntien ja valtion välillä. Maakuntavaalit on tarkoitus järjestää syksyllä 2018, jotta maakuntahallinto voi aloittaa toimintansa 1.1.2019. Palveluiden on tarkoitus siirtyä maakuntahallinnon vastuulle kokonaisuudessaan 1.1.2020.