Hankesuunnitelma ja projektitoimiston rekrytointitarpeet VATE:n käsittelyssä

with Ei kommentteja

Satakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) kokoontui perjantaina 22.9. keskustelemaan maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen hankesuunnitelmasta ja rekrytointitarpeista. VATE päätti myös jättää maakuntahallitukselle esityksensä maakunnan YT-elimen asettamiseksi.

Maakunta- ja sote-valmistelut yhdistävässä hankesuunnitelmassa käsitellään niin elinvoima-, konserni- kuin sote-palveluiden valmistelutyö kesään 2018 asti. Valmistelutyötä edistetään aktiivisesti mm. uudistamalla esivalmisteluvaiheen työryhmätyöskentelyä yhdistämällä niitä toiminnallisesti. Esivalmisteluvaiheen työryhmien työskentely toimii nykyisen valmistelutyön pohjana. Myös Satasoten aikanaan käynnistämät muutosohjelmat ja hankkeet jatkavat aiemmin aloittamaansa työtä aktiivisesti.

− Valmisteluryhmät osaltaan tukevat väliaikaisen valmisteluelimen, VATE:n, työtä. Niiden rooli muutostyöskentelyssä on keskeinen, sillä niiden avulla pidetään yllä esivalmisteluvaiheessa aloitettua kehittämistyötä, luodaan verkostoja ja sitoutetaan eri tahoja maakuntauudistukseen, kertoo VATE:n puheenjohtaja, vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Hankesuunnitelmaa käsitellään lähitulevaisuudessa myös johtoryhmässä ja Satakunnan maakuntahallituksessa. Suunnitelmasta tullaan myöhemmin pyytämään kommentteja myös kunnilta ja muilta muutosorganisaatioilta.

– Asenne ja tahtotila ovat positiivisia. Maakunta- ja sote-valmisteluiden raiteet ovat yhdentyneet, joten aktiivinen, toimiva yhteistyö ja kokonaiskuvan tarkastelu ovat keskeisessä asemassa, Aro-Heinilä muistuttaa.

Kokouksessa luotiin myös katsaus maakuntauudistuksen rekrytointitarpeeseen sekä henkilöstötyöryhmän työterveysselvitykseen. Valtakunnallisessa maakuntavalmistelussa on aloitettu maakunnan kiinteistöselvitys, jossa Satakunta ja Pohjois-Pohjanmaa ovat pilottimaakuntina. Maakuntauudistuksen projektitoimistoon tullaan pilotoinnin myötä rekrytoimaan ilmoittautumismenettelyn kautta kiinteistövastaava määräajaksi. Lisäksi rekrytoidaan samoin menettelyin työterveydenhuollon valmistelija, joka täydentää Satasoten yhteydessä tehdyn osittaisen työterveyshuollon selvityksen sote-organisaatioiden osalta.