Hankesuunnitelma poliittisen ohjausryhmän käsiteltävänä

with Ei kommentteja

Satakunnan poliittinen ohjausryhmä kokoontui tiistai-iltana 10.10. keskustelemaan maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen hankesuunnitelmasta. Maakunta- ja sote-valmistelut yhdistävässä hankesuunnitelmassa käsitellään elinvoima-, konserni- kuin sote-palveluiden valmistelutyö kesään 2018 asti.

Suunnitelmasta keskusteltiin muutosjohtajien alustusten kautta. Ohjausryhmä keskusteli aktiivisesti mm. talouden simuloinnista, turvallisuudesta ja varautumisesta, soten pilotoinneista, aluekehityksestä sekä kasvupalveluista ja jätti kommenttinsa hankesuunnitelman kehittämiseksi.

– Maakuntien ja kuntien välille halutaan synnyttää toimivaa ja mahdollisimman joustavaa yhteistyötä palveluiden järjestämiseksi. Toimintasuunnitelma havainnollistaa laajuudessaan sen, miten isosta prosessista sote- ja maakuntauudistuksessa on kyse, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja Reijo Kallio.

Hankesuunnitelmaa on käsitelty aiemmin VATE:ssa sekä Satakunnan maakuntahallituksessa. Suunnitelmasta pyydetään kommentteja myös kunnilta ja muilta muutosorganisaatioilta. Lausuntokierroksen jälkeen hankesuunnitelma palaa joulukuussa VATE:n käsittelyyn.

Poliittinen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan myös maakuntauudistuksen rekrytointitarpeita ja henkilöstötyöryhmän työterveysselvitystä. Lisäksi kokouksessa todettiin maakuntahallituksen päätös maakunnan väliaikaisen YT-elimen asettamisesta.

Poliittinen ohjausryhmä tukee maakuntauudistuksen toisen esivalmisteluvaiheen työskentelyä. Ohjausryhmä toimii yhteistyössä viranhaltijoista muodostetun väliaikaisen toimielimen kanssa: ohjausryhmän tehtävänä on antaa näkemyksiä ja ehdotuksia väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.