Uudet valmisteluryhmät aloittavat toimintansa loka-marraskuussa

with Ei kommentteja

Maakuntauudistuksen valmistelutyötä edistetään Satakunnassa aktiivisesti käynnistämällä uusien valmisteluryhmien toiminta loka-marraskuun aikana. Uudet valmisteluryhmät hyödyntävät työskentelyssään ensimmäisen esivalmisteluvaiheen työryhmätyöskentelyn tuloksia. Aiemmat työryhmät päättivät työskentelynsä kesällä 2017.

Valmisteluryhmien tehtävänä on syventää ja yhdenmukaistaa toimialaansa liittyvää osaamista maakuntauudistuksen palvelutuotannon kehittämisessä ja tukea VATE:n työtä oman toimialansa sisältöön liittyvissä asioissa. Ryhmien rooli muutostyöskentelyssä on keskeinen, sillä niiden avulla pidetään yllä esivalmisteluvaiheessa aloitettua kehittämistyötä, luodaan verkostoja ja sitoutetaan eri tahoja maakuntauudistukseen.

− Valmisteluryhmiä on yhteensä 30. Työryhmien kokoonpanoa on pienennetty aiemmasta ja niissä on pääsääntöisesti 5 – 20 jäsentä. Periaate on, että valmistelua tehdään maakunnallisesti henkilöstö ja eri sidosryhmät huomioon ottaen. Myös eri valmisteluryhmien keskinäinen yhteistyö on merkittävässä roolissa, kertoo vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Valmisteluryhmien koostaminen on käynnistetty puheenjohtajien toimesta ja osa valmisteluryhmistä on jo aloittanut työskentelynsä. Valmisteluryhmät raportoivat toiminnastaan muutosjohtajille, joiden kautta asiat etenevät VATE:lle ja päättäville tahoille.

Valmisteluryhmät voivat kutsua koolle alatyöryhmiä ja eri asiantuntijoita työskentelynsä tueksi maakunnallisesti siten, että nykyiset organisaatiot tulevat kattavasti huomioitua. Työn jakamisella pienempiin tehtäväkokonaisuuksiin valmisteluryhmän ja alatyöryhmien välillä pyritään tehokkuuteen ja aikataulussa pysymiseen. Sote-valmisteluryhmien toimeksianto kestää 31.10.2018 asti ja niille on asetettu tulostavoitteet, jotka niiden on saavutettava määräaikaan mennessä.

Myös valmisteluryhmien keskinäinen yhteistyö on merkittävä osa työskentelyä. Aktiivisella yhteistyöllä pyritään edistämään valmistelutyön tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Ryhmien välistä yhteistyötä edistetään mm. puheenjohtajiston yhteisten tapaamisten kautta.

Valmisteluryhmien nimet puheenjohtajineen on julkaistu maakuntauudistuksen verkkosivulla. Sivua päivitetään työryhmien kokoonpanojen osalta, kun kaikki työryhmät ovat aloittaneet toimintansa ja niiden jäsenet ovat tiedossa.