Satakunta jätti palvelusetelikokeilun hakemuksensa STM:lle

with Ei kommentteja

Satakunta on jättänyt 31.10. hakemuksensa STM:lle palvelusetelikokeiluun osallistumiseksi. Satakunta hakeutuu palvelusetelikokeiluun uutena alueena. Kokeiluvaiheessa on tarkoitus mallintaa ja kokeilla henkilökohtaisen budjetin sekä palvelusetelin käyttöä rajatuissa palveluissa maakunnallisesti. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 12/2017 – 12/2018.

Satakunnan maakunnan toimijoiden hakemus kohdistuu sekä henkilökohtaisen budjetin laaja-alaiseen kokeiluun asumispalveluissa sekä palvelusetelin maakunnalliseen kokeiluun terapiapalveluissa. Kokeiluhankkeen päämääränä on lisätä asiakkaan osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta. Palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin avulla voidaan taata asiakkaille yhdenvertaiset palvelut Satakunnassa. Seteli mahdollistaa palveluiden hankinnan myös yli maakuntarajojen. Yhtenäisen palvelusetelitoimintamallin avulla vältetään palveluiden ja toimenpiteiden päällekkäisyyttä. Tavoitteena on tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tarvelähtöisesti.

Henkilökohtaisen budjetin osalta pilotoinnin kohderyhmänä ovat sosiaali- tai terveyspalveluja vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) perusteella saavat henkilöt. Terapiapalveluiden palvelusetelissä kohderyhmänä ovat lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat, jotka tarvitsevat hoitopäätöksen saadakseen julkisen terveydenhuollon toteuttamaa tai järjestämää terapiapalvelua.

Kokeilu on osa Satakunnan maakuntauudistuksen valmistelua, jota johtavat epävirallinen väliaikainen valmistelutoimielin ja sen vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä. Hankkeen hakijatahona ja maakunnallisena hallinnoijana toimii Porin kaupunki. Hankkeen vastuullinen johtaja on perusturvajohtaja, muutosjohtaja Terttu Nordman.