Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros pysähtyy tänään Satakunnassa

with Ei kommentteja

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tueksi järjestettävä hyvinvoinnin, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen aluekierros pysähtyy Satakunnassa 7.11. Aamupäivän vuorovaikutteista seminaaria voit seurata etäyhteydellä.

Aluekierroksen tavoitteena on tukea kuntien ja maakuntien monialaista valmistelutyötä tunnistamalla alueen vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä verkostoimalla kuntia, Satakuntaa ja järjestöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamisessa ja työterveyshuollon järjestämisessä osana uudistusta.

Aluekierroksen tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia tapahtumia, joissa pohditaan yhdessä monialaisen verkoston kanssa, miten terveyttä ja hyvinvointia sekä eri väestöryhmien osallisuutta voidaan jatkossa poikkihallinnollisesti edistää.  Lisäksi tilaisuuksissa tarkastellaan, miten muutostilanteessa hyödynnetään systemaattisesti monialaisuutta ja hyviksi koettuja käytäntöjä.

Aluekierros pysähtyy syksyn 2017 aikana kaikissa maakunnissa. Kierroksen järjestää sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, Kuntaliiton, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Työterveyslaitoksen, maakuntien, kuntien, aluehallintovirastojen ja järjestöjen kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kuntien tehtäväksi, kun vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyy maakunnille vuoden 2020 alussa. Kunnat tarvitsevat tähän kuitenkin maakunnan tukea. Lisäksi maakunnalla on omia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä. Tärkeänä yhteistyökumppanina tässä kokonaisuudessa ovat järjestöt.