Maakuntauudistuksen projektitoimistoon etsitään turvallisuuden ja varautumisen valmistelijaa

with Ei kommentteja

Satakuntaliitto kuntayhtymä on yksi Suomen 18 maakunnan liitosta. Satakuntaliitto vastaa alueensa yleisestä edunvalvonnasta, aluekehittämisestä sekä maakuntatasoisesta alueiden käytön suunnittelusta. Maakuntauudistuksessa Satakuntaliitto hallinnoi uudistusprosessia uuden maakuntalainsäädännön voimaantuloon saakka.

Satakuntaliiton palveluksessa on noin 25 työntekijää. Lisäksi maakuntauudistuksen projektitoimistossa työskentelee noin 10 henkilöä.

Satakunnan maakuntauudistuksen projektitoimistoon haetaan turvallisuuden ja varautumisen valmistelijaa 50 % työpanoksella määräaikaiseen työsopimussuhteeseen. Työtehtävä alkaa sopimuksen mukaan tammikuun 2018 alussa. Työsopimus kestää viisi kuukautta päättyen viimeistään 31.5.2018. Työsuhteen mahdollisesta jatkosta päätetään valmistelun tarpeen mukaan toukokuussa 2018. Työnantajana toimii Satakuntaliitto. Työtehtävän pääasiallisena asemapaikkana on maakuntauudistuksen projektitoimisto Porin Puuvillassa. Tehtävän hoito voidaan tarvittaessa hankkia myös ostopalveluna.

Haku on suunnattu maakuntauudistuksessa uuteen maakuntaorganisaatioon henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden henkilöstölle, joita liikkeenluovutusperiaate koskee.

Haettavan valmistelijan tehtävänä on maakunnan turvallisuus- ja varautumisjärjestelmän suunnittelu. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat maakuntaorganisaation päivittäisen turvallisuuspolitiikan ja yhteisten käytäntöjen luominen sekä maakuntakonsernin valmiussuunnittelun ohjaaminen. Tehtävään kuuluu lisäksi luoda maakunnan muiden toimijoiden kanssa turvallisuusverkosto, jonka avulla voidaan rakentaa Satakunnan maakuntaan yhteisen turvallisuuden ja varautumisen mallia.

Valittava henkilö työskentelee myös turvallisuuden ja varautumisen työryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana. Tehtävään kuuluu tarvittaessa osallistua myös muuhun maakuntauudistuksen valmistelutyöhön. Valmistelussa henkilö tekee yhteistyötä kaikkien uuden maakunnan toimialojen kanssa sekä sidosryhmien kanssa. Valittava henkilö raportoi maakuntauudistuksen sote-palveluiden muutosjohtajalle ja osallistuu valmistelevien työryhmien puheenjohtajistoon.

Valittavalta henkilöltä edellytämme:
– tehtävään soveltuvaa, mielellään korkeakoulutasoista tutkintoa
– kokemusta turvallisuuden ja varautumisen suunnittelutehtävistä
– kokemusta organisaation kehittämisestä
– kokonaiskäsitystä yhteiskunnan turvallisuussuunnittelusta
– työssä tarvittavien atk-sovellusten hallintaa (MS Office ohjelmisto ym.) sekä
– kokemusta projektityöstä (projektien suunnittelu, toteutus, hallinnointi).

Työn menestyksellinen hoitaminen vaatii oma-aloitteellisuutta, organisointikykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
Hakija voi esittää palkkatoiveen.

Hakemukset, joihin on liitetty hakijan CV, tulee lähettää 24.11.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella:
Satakuntaliitto, PL 260, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@satakunta.fi.
Hakemuksen viitteeksi on merkittävä ”turvallisuus ja varautuminen -valmistelijan tehtävä”.

Hakuilmoitus Kuntarekryn verkkosivuilla

Lisätietoja antaa:
Terttu Nordman, muutosjohtaja
terttu.nordman@pori.fi
p. 044 701 8053