VESOTE–hanke tulee sanoista vaikuttavaa elintapaohjaus sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti. Hankkeen tarkoitus on vahvistaa ja kehittää elintapaohjauksen hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja tarjoamalla koulutusta Satakunnassa 200 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle. Käytännöt pyritään saamaan pysyväksi osaksi asiakastyötä ja erityisenä painotuksena ovat liikuntaneuvonta, ravitsemusneuvonta ja unineuvonta. Otamme asiakkaiden näkemykset huomioon hanketyössä.

Satakunnan väestöä uhkaavat liikkumattomuus, ylipaino, alkoholi, tupakointi ja tapaturmat. Hankkeen tavoitteina onkin, että satakuntalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin. Univaikeuksien hoitoon on tarkoitus saada käyttöön enemmän lääkkeettömiä hoitokeinoja.

Elintapaohjauksen vaikuttavuutta seurataan hankkeen aikana muun muassa 200 liikemittarilla, jotka mittaavat hankkeessa mukana olevien asiakkaiden liikunnan määrää ja tehoa sekä unen laatua.

Vaikuttavista ja laadukkaista elintapaohjauksen kehittämistoimenpiteistä muodostuu virtuaalinen elintapaohjauksen poliklinikka, jossa on ammattilaisille muun muassa elintapaneuvonnan työkaluja ja menetelmiä. Poliklinikalle luodaan myös elintapaohjauksen palvelutarjotin, joka auttaa ammattilaista ohjaamaan asiakasta alueellisille elintapaohjauksen poluille.

VESOTE-hanke on yksi hallituksen kärkihankkeista. Valtakunnalliseen UKK-instituutin hallinnoimaan VESOTE-hankkeeseen osallistuu lisäksi yhdeksän sairaanhoitopiiriä ja mukana ovat sisältöä tuottamassa myös Diabetesliitto, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma ja Mielenterveyden keskusliitto, Helsingin uniklinikka ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.


VESOTE
 (Ukk-instituutti)