Neuvokas perhe

Neuvokas perhe on Suomen Sydänliitto ry:n kehittämä valtakunnallinen menetelmä, joka tukee lapsiperheiden elintapaohjausta. Voit lukea menetelmästä lisää osoitteessa: www.neuvokasperhe.fi.

Neuvokas perhe -menetelmän käyttöä halutaan laajentaa Neuvokas perhe -hankkeen avulla. Hankkeessa on tärkeänä tavoitteena lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistaminen sekä hyväksi havaittujen näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöönotto. On tärkeää, että hyvinvointia ja terveyttä tukevat elintavat ovat kaikille mahdollisia, helppoja ja houkuttelevia valintoja.

Neuvokas perhe -hanke vahvistaa alueen terveydenhoitajien liikunta- ja ravitsemusohjauksen osaamista. Tavoitteena on, että vuoden 2018 loppuun mennessä Neuvokas perhe -menetelmä on käytössä jokaisessa Suomen neuvolassa ja alakoulun terveydenhuollossa.

Neuvokas perhe -hanke on osa hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta –kärkihanketta.

Piirtäjä: Annika Mannström 

Twitter: #hyvätervearki #hyte