Satakunnan Polut hoitoon ja kuntoutukseen -hankkeessa kehitetään malli, jonka avulla osatyökykyiset pysyvät työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on rakentaa toimiva palveluketju, joka tukee työkykyä. Kun ihminen tarvitsee työkykyynsä tukea, se tunnistetaan varhain ja hän pääsee palvelujen piiriin. Tämän jälkeen hän saa monialaista kuntoutusta nopeasti ja joustavasti. Sen seurauksena osatyökykyisen mahdollisuudet työelämässä paranevat:

  • Työkyky paranee.
  • Työssä pysymisen mahdollisuudet paranevat.
  • Työhön palaaminen helpottuu.
  • Elämänlaatu paranee.
  • Osallisuus vahvistuu.

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanke on suunnattu kaikille niille osatyökykyisille, jotka ovat työelämässä tai työttömänä, työnhakijoina, opiskelijana tai kuntoutustuella.

Hanke toimii koko Satakunnan alueella ja mukana ovat myös Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Satakunnan TE-keskus, Kela ja Satakunnan yhteisökeskus.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Mari Sanila
044 701 0066

Projektisihteeri
Elisa Bruk
044 701 0067

Projektisuunnittelijat:

  • Tuija Kallio, 044 701 0062
  • Heidi Koskinen, 044 701 0064
  • Milla Lappalainen, 044 701 0063
  • Mari Pihl, 044 701 0068

etunimi.sukunimi@pori.fi

 

 

Katso alta Puheeksi ottaminen, motivoiva haastattelu ja ratkaisukeskeisen menetelmät-koulutusluennon 8.2.2018 tallenteet.
Luennoitsijana psykologi Satu Lähteenkorva psykologipalvelu Coresta.

 

 

 

 

 

Twitter: @KuTyHankkeet #Satasote #OTEhanke