Mitu-hanke tulee sanoista Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen.

Tupakoitsijat ovat yhä useammin muutenkin haastavassa elämäntilanteessa, he kärsivät esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmista. Tupakoinnin seurauksena elinajanodote lyhenee ja sairaudet lisääntyvät. Tutkimusten mukaan mielenterveyspotilaat haluavat lopettaa tupakoinnin yhtä usein kuin väestö keskimäärin. Tupakoinnin lopettaminen vähentää pitkällä aikavälillä masennusta, ahdistuneisuutta ja stressiä. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen monien psykiatristen potilaiden lääkkeiden annostusta voidaan laskea. Tupakoinnin lopettaminen voi kohottaa elämänlaatua myös muissa elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Mitu-hanke toimii koko valtakunnassa. Hankkeessa keskeistä on vahvistaa tukea, jota mielenterveyspotilaat ja päihdeongelmaiset tarvitsevat tupakoinnin lopettamiseen. Tehokkaaksi havaitut tupakkavieroitusmenetelmät ovat tärkeä osa tukea. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan terveydenhuollon ammattilaisten osaamista tässä asiassa. Terveydenhuollon ammattilaisia esimerkiksi koulutetaan ottamaan tupakkavieroitus osaksi potilastyötä.

MITU-hanke (Filfa ry)