/ Hankkeet

Hankkeet

Hankkeissa rakennetaan maakunnallisia rakenteita ja palveluprosesseja.
Hankkeet toteutetaan maakunnallisina, joten kaikki hyötyvät hankkeista.

Tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista yksi keskittyy lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, kolme kuntoutuksen monialaiseen kehittämiseen ja viisi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Osa hankkeista on valtakunnallisia, ja Satakunta on niissä osatoteuttaja.