/ Henkilöstö

Henkilöstö

Satakunnan maakunta- ja sote-uudistus koskettaa noin 11 000 työntekijää, joista noin 1 000 työntekijän työ liittyy aluehallintoon ja noin 10 000 työntekijän työ liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Maakunta- ja sote-uudistuksessa tulevien maakuntien palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kunnista ja kuntayhtymistä lähes koko sosiaali- ja terveydenhuolto, palo- ja pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maatalouslomitus, maaseutuhallinto sekä maakuntien liittojen tehtävät.

Satakunnan maakunta- ja sote-uudistuksessa mukana ovat:

 • Satakuntaliitto
 • Satakunnan ELY-keskus
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Satakunnan TE-toimisto
 • Satakunnan pelastuslaitos
 • Satakunnan kunnat
 • Vehmaan ja Honkajoen lomituspalvelut
 • Aluehallintovirasto
 • Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä
 • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
 • Satakunnan sairaanhoitopiiri

Työehtosopimus ja neuvotteluosapuolet
Maakunnissa sovelletaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), joka laajenee koskemaan myös maakuntatyönantajaa. KT Kuntatyönantajat säilyy työnantajakeskusjärjestönä ja se neuvottelee työ- ja virkaehtosopimukset. Nykyinen työnantaja vastaa yhteistoimintamenettelyn mukaisesta toiminnasta liittyen siirtoihin ennen niiden tapahtumista.

Maakunta- ja sote-uudistuksen organisointi Satakunnassa: