Kehittämistyötä tekemässä

Satakunnan LAPE-muutosohjelmaa toteuttavat maakunnan kaikki 17 kuntaa/kaupunkia, sekä iso joukko muita toimijoita. Hankehallinnoijana toimii Porin kaupunki. Hanke on päättynyt joulukuussa 2018.

LAPE-muutosohjelmaa Satakunnassa toimeenpanee ja koordinoi SATULA-hanke. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö sekä 5 projektisuunnittelijaa. Lisäksi LAPE-muutosagentilla on merkittävä rooli muutosohjelman tavoitteiden edistämisessä. SATULA-hankkeen työtä johtaa ja ohjaa ohjausryhmä, joka toimii samalla maakunnan LAPE-työryhmänä. Maakunnan LAPE-työryhmän lisäksi Satakunnan jokaiseen kuntaan ja kaupunkiin on nimetty/nimetään oma LAPE-ryhmä.

Muutosta tekivät vuonna 2018:
LAPE-työryhmä / SATULA-hankkeen ohjausryhmä

Tilanne 1/2018:
1. Antila Mirja, LAPE-muutosagentti, pj
2. Arvola Tuula ylihoitaja, Satshp
3. Hietakangas Jaana toiminnanjohtaja MLL, Satakunnan piiri
4. Hosiasluoma Tarja, kunnanjohtaja Karvia
5. Jokimaa-Frusti Taija, perhe- ja aikuispalvelujohtaja, Posa
6. Karukivi Max, ylilääkäri, nuorisopsykiatria, Satshp
7. Klemetti Tarja, perheneuvolan johtava psykologi, Porin YTA
8. Knihti Virpi, terveydenhoitaja Eura
9. Kohtamäki Esa, sivistystoimen toimialajohtaja, Pori
10. Levola Katriina/ Marja Taimi, henkilöstön edustaja
11. Tapiainen Noora, lapsi- ja perhetyön kappalainen Teljän srk
12. Ylikoski Johanna, lastensuojelutyön päällikkö Rauma
13. Österman Päivi, sivistysjohtaja Säkylä
14. Malja Marjo, sosiaalineuvos STM
15. Niemi Mari, hanketoiminnan päällikkö, Satshp
16. Nordman Terttu, muutosjohtaja, Porin perusturva
17. Kyhä Henna, projektipäällikkö, SATULA

Toimintakulttuurin muutos -asiantuntijaryhmä

Tilanne 1/2018:
1. Ahokas Johanna, johtava sos.tt. Säkylä
2. Hosiasluoma Tarja, kunnanjohtaja Karvia
3. Kuromaa Anna, perhekeskuksen päällikkö Rauma
4. Kynäslahti Sirpa, hyvinvointikoordinaattori Pori
5. Mattila Eija, sivistysjohtaja Huittinen
6. Rajala Katri, terveydenhuollon päällikkö Posa
7. Ruinu Arja, päivähoidon ohjaaja Karvia
8. Salokangas Heli, luottamusmies JUKO
9. Salonen-Nummi Sirkka, lapsiystävällinen yritys rekrytoija
10. Viljanen-Lehto Hanna, opetus- ja nuorisojohtaja Rauma
11. Österman Päivi, sivistysjohtaja Säkylä

Perhekeskustoimintamalli -asiantuntijaryhmä

Tilanne 1/2018:
1. Aitonurmi Raili, varhaiskasvatusjohtaja Eurajoki
2. Arvola Tuula, ylihoitaja, Satshp
3. Hietakangas Jaana, toiminnanjohtaja MLL, Satakunnan piiri
Lammi Riikka
4. Hietasalo Pauliina, ylihammaslääkäri Pori
5. Katila Satu, srk
6. Ilvonen Sari, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Pori
7. Inberg Elise, osastonhoitaja Pori
8. Isoviita Anna, sosiaalipalvelupäällikkö, Posa
9. Joensuu Satu, kuntatyöntekijät, pääluottamusmies
10. Johansson Juhani, sosiaalipalvelupäällikkö, Kokemäki
11. Kiviniitty Raija, sairaalapastori, Satshp
12. Löytökorpi Maija, perheneuvolan vastuualueen päällikkö ma, Pori
13. Knihti Virpi, terveydenhoitaja, Eura
14. Kuromaa Anna, perhekeskuksen päällikkö Rauma
15. Lampela Marja, osastonhoitaja Eurajoki Attendo
16. Lähdeniemi Sari, terveydenhoitaja Huittinen
17. Maansalo-Maijala Sirpa, Nortamon perhekeskuksen palveluohjaaja Rauma
18. Nilsson Minna, Kela
19. Nuorsaari Veli, Lapsiperheiden sosiaalityö, johtava sosiaalityöntekijä, Pori
20. Nyrhinen Sanna, PETU Pori ehkäisyneuvola
21. Nyroos-Junttila Krista, PETU Pori ehkäisyneuvola
22. Paala Sanna, Koordinaattori, Porin Me-talo, Satakunnan yhteisökeskus
23. Rajala Katri-Piia, terveydenhuollon päällikkö Posa
24. Rouhelo Päivi, palveluohjaaja PoSa
25. Saarinen Arja, ensi-ja turvakoti
26. Saarinen Tuula, Antikartanon palvelupäällikkö satshp
27. Salonen Jaana, oppilashuolto Pori
28. Vaininen Satu, lehtori Samk
29. Österman Päivi, sivistysjohtaja Säkylä

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena -asiantuntijaryhmä

Tilanne 1/2018:
1. Granholm Anne, JUKO
2. Haavisto Antti, perhekeskuksen lastenpsykiatri Rauma
3. Hirsikoski Riitta, projektipäällikkö Sataedu
4. Isoviita Anna, sosiaalipalvelupäällikkö Posa
5. Kunnari Teija, psykiatrinen sairaanhoitaja, nuorten vastaanotto ja Ankkuri-tiimi Pori
7. Kortessalo-Ainasoja Johanna, varhaiskasvatusjohtaja Huittinen
8. Multisilta Minna, osastonhoitaja, terveydenhoitaja, terveydenedistämisen yhdyshenkilö KSTHKY
9. Mykrä Tiina, koulupsykologi Pori
10. Niinisalo Timo, rehtori Kokemäki
11. Rosnell Tiia, MLL
12. Sarin Tuulia, koulun sosiaalityöntekijä Huittinen
13. Tiesmaa Päivi, varhaiskasvatusjohtaja Rauma
14. Tiirikainen Taneli, opetusyksikön päällikkö Pori
15. Uustalo Katja, etsivä nuorisotyöntekijä Säkylä
16. Välimäki Ritva, varhaiskasvatuspäällikkö Pori
17. Ågren Sari, kasvatus- ja opetustoimi Rauma

Erityispalvelut -asiantuntijaryhmä

Tilanne 1/2018:
1. Aaltonen Teija, sosiaalityöntekijä Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö
2. Hanhinen Mervi /Anita Lehtilä, sosiaalityöntekijä PoSa /sosiaalityöntekijä PoSa
3. Henriksson Satu, rehtori Tiilimäen koulu
4. Kiiski Vesa, vammaispalvelupäällikkö Rauma
5. Koski Suvi, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö kokemusasiantuntija
6. Laakso-Santavirta Auli, lastenpsykiatrian ylilääkäri satshp
7. Leskinen Ulla, sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö Eurajoki
8. Linnainmaa Leila, lastensuojelun päällikkö Pori
9. Lähdeniemi Sari, lastenvalvoja Pori
10. Mäkelä Anna, osastonylilääkäri nuorisopsykiatria Satshp
11. Siiri-Valovirta Katri, johtava sosiaalityöntekijä Nakkila
12. Siirto-Honkanen Kristiina, palveluesimies Kokemäen perhe- ja päihdeklinikka
13. Vesterinen Kaija, sosiaalityöntekijä Huittinen
14. Virtaranta-Levo Tuula, pääluottamusmies Juko
15. Ylikoski Johanna, lastensuojelutyön päällikkö Rauma