Valinnanvapaus

Uusi sote kuuluu kaikille

Satakunnassa on 17 kuntaa, joiden välillä on eroja sijainnissa, saavutettavuudessa, ikärakenteessa ja väestön määrässä. Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa on eroja toimintatapojen, kustannusten, palvelujen käytön ja saatavuuden tai jonojen suhteen. Sote-palvelut eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla, sillä palveluiden yhdenvertaisuus ei toteudu.

Satakunnan sote-uudistuksen tavoitteena on, että sote-palvelut ovat helposti saavutettavissa, ne kunnioittavat asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä valinnanvapautta ja ovat paitsi laadukkaita, myös turvallisia. Asiakkaan valinnanvapauden monipuolistuminen on olennainen osa sote-uudistusta.

Mistä valinnanvapaudessa on kyse?

Valinnanvapauden myötä asiakas voi valita, hankkiiko hän palveluita julkiselta, yksityiseltä vai kolmannelta sektorilta. Kolmannen sektorin toimijoita ovat esimerkiksi järjestöt ja säätiöt. Asiakkaalle maksut ovat samat riippumatta siitä, mikä näistä kolmesta tahosta palvelut tuottaa. Asiakkaalla on oikeus valita itselleen sopiva toimipiste ja ammattilainen, kuten hoitaja tai lääkäri.

Käytännössä asiakas listautuu valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi ja valitsee haluamansa hammashoitolan. Asiakas saa halutessaan vaihtaa valitsemaansa sote-keskusta 6 kuukauden välein.

Jos sote-keskuksella on useita toimipisteitä, asiakas voi asioida niistä missä tahansa. Jos asiakas oleskelee väliaikaisesti toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai vapaa-ajan vieton vuoksi, hän voi käydä toisessa sote-keskuksessa, ellei paikkakunnalla ole asiakkaan oman sote-keskuksen toimipistettä.

Erikoissairaanhoidon hoitopaikan voi valita kuten nykyisinkin. Samoin työnantajan kustantamaa työterveyshuoltoa on jatkossakin olemassa. Myös yksityisiä sote-palveluita on edelleen tarjolla, jotka asiakas maksaa itse esimerkiksi yksityisellä sairausvakuutuksella.

 

Sähköinen asiakaskysely koosti satakuntalaisten mielipiteitä valinnanvapaudesta

Tulevaisuudessa Satakunnan maakunnan liikelaitos huolehtii kaikkien satakuntalaisten sote-palveluiden saatavuudesta. Asiakkaan tekemillä valinnoilla tulee kuitenkin olemaan entistä suurempi merkitys sille, mistä sote-palveluja on saatavilla.

Jotta Satakunnan sote-palvelut vastaisivat tarpeita, haluamme kuulla kaikkien satakuntalaisten mielipiteet valinnanvapaudesta. Tätä varten järjestimme 16.2. – 19.3.2018 valinnanvapauden sähköisen asiakaskyselyn, jonka avulla keräsimme suoraa palautetta valinnanvapaudesta nykyisiltä ja tulevilta satakuntalaisten sote-palveluiden käyttäjiltä.

Kyselyyn vastasi lähes 3900 henkilöä. Raportoimme tuloksista heti analyysin valmistuttua!