Mistä sote-uudistuksessa on kyse?

Uusi sote kuuluu kaikille

Satakunnassa on 17 kuntaa, joiden välillä on eroja sijainnissa, saavutettavuudessa, ikärakenteessa ja väestön määrässä. Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa on eroja toimintatapojen, kustannusten, palvelujen käytön ja saatavuuden tai jonojen suhteen. Sote-palvelut eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla, sillä palveluiden yhdenvertaisuus ei toteudu.

Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat. Nykyisin kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Vuodesta 2021 alkaen kotimaakuntasi on vastuussa siitä, että saat tarvitsemasi sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnat vastaavat jatkossakin mm. päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

Satakunnan sote-uudistuksen tavoitteena on, että sote-palvelut ovat helposti saavutettavissa, ne kunnioittavat asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä valinnanvapautta ja ovat paitsi laadukkaita, myös turvallisia. Asiakkaan valinnanvapauden monipuolistuminen on olennainen osa sote-uudistusta.

 

Valinnanvapautta laajennetaan

Valinnanvapauden myötä asiakas voi valita, hankkiiko hän palveluita julkiselta, yksityiseltä vai kolmannelta sektorilta. Kolmannen sektorin toimijoita ovat esimerkiksi järjestöt ja säätiöt. Asiakkaalle maksut ovat samat riippumatta siitä, mikä näistä kolmesta tahosta palvelut tuottaa. Asiakkaalla on oikeus valita itselleen sopiva toimipiste ja ammattilainen, kuten hoitaja tai lääkäri.

Käytännössä asiakas listautuu valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi ja valitsee haluamansa hammashoitolan. Asiakas saa halutessaan vaihtaa valitsemaansa sote-keskusta 6 kuukauden välein.

Jos sote-keskuksella on useita toimipisteitä, asiakas voi asioida niistä missä tahansa. Jos asiakas oleskelee väliaikaisesti toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai vapaa-ajan vieton vuoksi, hän voi käydä toisessa sote-keskuksessa, ellei paikkakunnalla ole asiakkaan oman sote-keskuksen toimipistettä.

Erikoissairaanhoidon hoitopaikan voi valita kuten nykyisinkin. Samoin työnantajan kustantamaa työterveyshuoltoa on jatkossakin olemassa. Myös yksityisiä sote-palveluita on edelleen tarjolla, jotka asiakas maksaa itse esimerkiksi yksityisellä sairausvakuutuksella.

 

Tutustu uutiskirjeeseen:

Video: Mikä on sote-uudistus?