Selvinpäin Satakunnassa -hankkeen tavoitteena on ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä, ensimmäistä kokeilua ja vähentää päihteiden käytöstä johtuvia ongelmia. Taustalla on huoli nuorten tupakoinnista ja päihteiden, erityisesti kannabiksen, käytöstä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat satakuntalaiset nuoret ja heidän perheensä. Hanke keskittyy erityisesti nuoriin peruskoulun 5. luokasta alkaen ja mukana on nuoria noin 20 ikävuoteen asti. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat niihin vaiheisiin, kun nuori vaihtaa koulua esimerkiksi alakoulusta yläkouluun ja sieltä toisen asteen opintoihin.

Selvinpäin Satakunnassa -hanke luo Satakuntaan nuorten ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhtenäiset toimintamallit. Tässä käytetään apuna muun muassa Pakka-toimintamallin menetelmiä, joita levitetään koko satakuntaan sekä kehitetään edelleen.

Selvinpäin Satakunnassa rahoitetaan terveyden edistämisen määrärahalla.

Projektisuunnittelija:
Sari Ilvonen
044 701 9705
sähköposti etunimi.sukunimi@pori.fi