Selvin päin Satakunnassa -hankkeen tavoitteena on luoda Satakuntaan nuorten ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhtenäiset toimintamallit mm. Pakka-mallin menetelmiä jalkauttamalla ja edelleen kehittämällä. Tarkoituksena on ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä, ensikokeilua sekä vähentää päihteiden käytöstä johtuvia ongelmia.

Taustalla on huoli nuorten tupakoinnista ja päihteiden, erityisesti kannabiksen, käytöstä. Hankkeen kohderyhmänä ovat satakuntalaiset nuoret ja heidän perheensä, erityisesti ikäryhmät peruskoulun 5-luokkalaisista n. 20 vuotiaisiin asti. Toimenpiteen kohdistuvat ns. nivelvaiheisiin koulun vaihtuessa esim alakoulusta yläkouluun tai sieltä toisen asteen opintoihin.

Selvin päin Satakunnassa on terveyden edistämisen määrärahan hanke.

Projektisuunnittelija:
Sari Silvonen