Selvin päin Satakunnassa hankkeen tavoitteena on luoda ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhtenäiset toimintamallit Satakuntaan, Pakka- toimintamallin menetelmiä jalkauttamalla ja edelleen kehittämällä.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 12-20 vuotiaat nuoret. Tavoitteena on ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä, ensikokeilua ja päihteiden käytöstä aiheutuvia sosiaalisia sekä terveydellisiä ongelmia.

Yksi hankkeen toimenpiteistä on lisätä ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihdetyössä

Selvinpäin Satakunnassa rahoitetaan terveyden edistämisen määrärahalla.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota nuoriin ja heidän perheisiinsä. Selvin päin Satakunnassa tukee kuntia ehkäisevän päihdetyön rakenteiden luomisessa ja kouluttaa ammattilaisia toimintamallien käyttöön ottoon.

Projektisuunnittelija
Jenni Lahtinen
044 701 9705
sähköposti etunimi.sukunimi@pori.fi