Yhteensä sata -hankkeen päämääränä on innostaa maakuntauudistuksessa henkilöstöä ja esimiehiä osallistumaan muutokseen sekä tukea heitä muutosarjessa.
Päätavoitteena on, että jokainen työntekijä voi vaikuttaa omaan työhönsä ja kokea työnsä merkitykselliseksi muutoksessa. Tarkoituksena on madaltaa uudistuksessa eteen tulevaa
muutosvastarintaa ja opetella uusia tapoja työn tekemiseen, joka ei ole enää ajasta tai paikasta samalla tavoin riippuvainen kuin aiemmin.

Hankkeessa kehitetään yhteistoiminnallista johtamista muutoksessa, tuetaan henkilöstön työhyvinvointia, sekä motivoidaan henkilöstöä osallistumaan oman työnsä kehittämiseen.
Hankkeen toimenpiteillä tuetaan asiakaslähtöisen toimintatavan ja uusien työmenetelmien (mm. digitaaliset palvelut) omaksumista, sekä huolehditaan, ettei kukaan jää ilman tukea muutoksessa.

Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat koko maakuntaan siirtyvä henkilöstö tehtävistä riippumatta. Hankkeessa huomioidaan myös vaikutukset kuntiin jäävään henkilöstöön.

Yhteistoiminnallisuuden avulla henkilöstö osallistetaan aidosti mukaan kehittämään ja muuttamaan toimintaansa. Tämä toimenpide on välttämätön laadukkaan palvelun saavuttamiseksi sekä henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi.

Hankkeen lopullisena hyötynä on, että Satakunnan sote- ja maku-toimijoiden kesken sekä välille on luotu aito yhteistoiminta, julkisen sektorin työnantajamielikuva on positiivinen  ja että henkilöstöllä ja esimiehillä on uudenlaista osaamista ja työkaluja toimia uusissa rakenteissa.

 

Tutustu hankkeeseen ja muutoksen tuen valmennuskokonaisuuteen!

Muutos tehdään yhdessä – muutosvalmennuksen webinaariaineistoja nyt saatavillasi!

Miten asiakkaan osallisuus ja asiakaslähtöisyys ovat osa maakuntauudistusta? Entä millainen on asiakkaan rooli palvelustrategiaan ja -lupaukseen liittyvässä työssä? Tutustu aihetta käsittelevään webinaariaineistoon! Webinaari on osa muutosvalmennuksen kokonaisuutta, jolla valmistaudutaan maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantuloon.

− Satakunnassa järjestetään esimiehille ja heidän työyhteisöilleen laajaa muutosvalmennusta, jolla tuetaan asiakaslähtöisen toimintatavan ja uusien työmenetelmien omaksumista sekä huolehditaan, ettei kukaan jää ilman tukea muutoksessa. Valmennuksen edetessä halusimme tarjota kolmen laajan ja koko uudistuksen läpileikkaavan webinaarin sisällöt kaikkien uuden maakunnan valmistelusta kiinnostuneiden käyttöön, kertoo hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi.

Ensimmäisessä, jo julkaistussa webinaarissa syvennytään asiakkaan osallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen sekä palvelustrategiaan ja -lupaukseen. Toisessa, myöhemmin julkaistavassa webinaarissa keskitytään digitaalisuuteen ja sen tarjoamien uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Kolmas webinaari puolestaan tulee pureutumaan etäjohtamiseen ja tiimityöhön. Loput webinaariaineistot julkaistaan loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana.

Ensimmäisessä webinaarissa kuulet seuraavat puheenvuorot:

  • Asiakkaan osallisuus ja asiakaslähtöisyys on keskeinen osa maakuntauudistusta / Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi
  • Case: Asiakasosallisuus ja –lähtöisyys ikääntyneiden palveluiden valmistelussa / Muutosagentti Pirjo Rehula
  • Asiakkaan rooli palvelustrategiassa ja –lupauksessa / Sote-koordinaattori Minna Nevalainen
Tutustu webinaariin!