UKK – kysymyksiä ja vastauksia

 

Olemme koonneet joukon kysymyksiä vastauksineen. Jos sinua mietityttää joku kysymys, lähetä se meille palautelomakkeen kautta ja vastaamme sinulle sähköpostilla. Lisäksi saatamme lisätä kysymyksesi tähän listaan.

Tutustu myös
Alueuudistus.fi-sivustoon
Työ- ja elinkeinoministeriön sivuihin maakuntauudistuksesta
Satakunnan soteuudistukseen eli Satasoteen


Mitä maakuntauudistus tarkoittaa?

Maakuntauudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman mukaan ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, maakunnille.

 

Olet varmasti kuullut maakunta- ja sote-uudistuksesta, mutta tiedätkö mitä se tarkoittaa käytännössä?
Tutustu aiheeseen Valtiovarainministeriön piirrosvideon avulla!

 

Keitä maakuntauudistus koskettaa?

Maakuntauudistus koskettaa Suomessa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Satakunnassa muutos koskee noin 11 000 ihmisen työtä ja maakunnan asukkaiden palveluita. Muutoksessa ovat mukana Satakuntaliitto, Satakunnan kunnat, Satakunnan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan TE-toimisto, Satakunnan pelastuslaitos, Aluehallintovirasto, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja Satakunnan sairaanhoitopiiri.

Mitkä uuden maakunnan tehtävät ovat?

Uudet maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Lisäksi maakunnat vastaavat maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista. Tehtävät täsmentyvät maakuntauudistuksen tiekartan ja laadittavan lainsäädännön perusteella.

Mikä on väliaikaishallinto ja mitkä ovat sen tehtävät?

Väliaikainen valmistelutoimielin työskentelee epävirallisena kesästä 2017 kesään 2018 (tieto 5.7.2017). Sen keskeisenä tehtävänä on organisoida maakunnan toiminnan ja käynnistämisen valmistelu siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu lokakuussa 2018 (tieto 5.7.2017). Väliaikainen toimielin jatkaa esivalmisteluvaiheen valmistelua. Maakunnan alueen maakunnan liitto, kunnat, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit, pelastuslaitos, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja työ- ja elinkeinotoimisto on sopinut väliaikaisen toimielimen kokoonpanosta ja toimielimen on asettanut maakuntahallitus. Valmistelutoimielimen päätösvalta on rajattu ja se voi tehdä vain määräaikaisesti maakuntaa sitovia päätöksiä.

Millainen on uuden maakunnan hallinto?

Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan lokakuussa 2018 (tieto 5.7.2017). Vaaleissa valittava maakuntavaltuusto tulee olemaan maakunnan ylin päättävä elin, ja se alkaa toteuttaa maakunnan kehittämistä valmisteluvaiheessa kertynein tiedoin ja päätöksin. Tähän kuuluu muun muassa maakuntajohtajan valinta. Hallintoprosessit ja toteutus täsmentyvät valmistelun edetessä.

Miten maakunnan asukas voi vaikuttaa uuden maakunnan valmisteluun?

Asukkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista säädetään maakuntalaissa. Asukkaalla on äänioikeus maakuntavaalissa ja äänestysoikeus maakunnallisessa kansanäänestyksessä sekä muun muassa oikeus tehdä aloitteita maakunnan toimintaa koskevissa asioissa. Sote- ja maakuntauudistuksessa on käytössä useita kanavia vuorovaikutukseen: henkilöstötilaisuuksia, kuntatilaisuuksia, sidosryhmätilaisuuksia ja palautteenantoa eri välineissä. Palautetta voi antaa maakuntauudistuksesta täällä ja Satasotesta täällä. Kannattaa seurata mm. kanavia www.satakunta2019.fi, www.satasote.fi, Satakunta 2019 Facebook, Satakunta 2019 Twitter, Satasote Facebook ja Satasote Twitter.