Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe I

 

Maakuntauudistuksen valmistelu käynnistyi Satakunnassa, kun valtionvarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö antoivat kirjeellään 26.5.2016 maakuntauudistuksen esivalmistelun käynnistämisen maakuntien liittojen tehtäväksi. Maakuntahallitus asetti elokuun 2016 kokouksessaan esivalmistelun ohjaus- ja johtoryhmän sekä kuusi valmisteluryhmää ja muutosviestintätiimin. Valmistelun projektipäälliköiksi valittiin hallintojohtaja Jukka Mäkilä ja aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma.

Valmisteluryhmät olivat:

 • Aluekehitys ja strateginen suunnittelu (vetovastuussa liitto, ELY)
 • Elinkeino- ja työvoimapalvelut/kasvupalvelut (vetovastuussa ELY/ TE, liitto)
 • Maaseutupalvelut (vetovastuussa ELY, YTA -edustajat)
 • Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne (vetovastuussa liitto, ELY)
 • Turvallisuus ja varautuminen (vetovastuussa pelastuslaitos, SATSHP )
 • Talous- ja henkilöstöhallinto, ICT, tilat ja sopimukset (vetovastuu liitto, ELY)

Muutosviestintätiimiin kuuluivat valmisteluryhmien sihteerit, valmisteluun osallistuvien organisaatioiden tiedottajat sekä projektipäälliköt. Valmisteluryhmien toimijat löydät esivalmisteluvaiheen työskentelyn väliraportista. Tutustu myös esivalmisteluvaihe I:n loppuraporttiin.

 

Esivalmisteluvaihe I päättyi 30.6.2017. Esivalmisteluvaihe II käynnistyi 1.7.2017. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) valmistelee uuden maakuntaorganisaation suunnittelua ajalla 1.7.2017 – kesäkuu 2018. Työtä tukee vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä. Tämän hetken tiedon mukaan lokakuun 2018 maakuntavaaleissa valittava Satakunnan maakuntavaltuusto aloittaa tammikuussa 2019 ja linjaa uuden maakunnan suunnittelua. Uusi maakuntaorganisaatio aloittaa 1.1.2020.

 

Esivalmisteluvaihe I esityslistoja ja muistioita:
 

Sote-uudistuksen esivalmisteluvaihe I

Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat, jotka kertovat avoimesti muutoksista asukkaille. Nykyisin kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. 1.1.2020 vastuu siirtyy maakunnille. Vaikka palvelut järjestää vastedes maakunta, asukkaat saavat jatkossakin lähipalveluja omalta asuinseudultaan. Uudistuksella tavoitellaan valtakunnallisesti nykyaikaisempia palveluja, yhdenvertaisuuden toteutumista sekä hyvinvointi- ja terveyserojen vähentymistä.

Satakunnan sote-uudistuksen valmistelussa keskeisessä asemassa ovat kaikki Satakunnan 17 kuntaa, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri sekä Satakuntaliitto. Satasoten valmistelu toteutettiin ensimmäisessä esivalmisteluvaiheessa pääosin työryhmätyöskentelyn kautta. Valmistelua johti ohjausryhmä, jonka alle asetettiin johtoryhmä, palvelurakennetyöryhmä ja 18 valmistelevaa työryhmää:

 • Henkilöstötyöryhmä
 • ICT –työryhmä
 • Kiinteistöt-työryhmä
 • Sairaanhoitoon liittyvien tukipalveluiden työryhmä
 • Muut tukipalvelut –työryhmä
 • Viestintätyöryhmä
 • Kehittämisyksikkö-työryhmä
 • Tuotteistustyöryhmä
 • Hallinto- ja taloustyöryhmä
 • Ympäristöterveydenhuollon työryhmä
 • Päivystys 24 h –työryhmä
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut –työryhmä
 • Ikääntyneiden palveluiden työryhmä
 • Aikuis-, päihde- ja mielenterveyspalveluiden työryhmä
 • Vammaispalvelutyöryhmä
 • Soten ja kuntien yhdyspintatyöryhmä
 • Sidosryhmäyhteistyöryhmä

Työryhmien kokoonpanoihin voit tutustua Satasoten väliraportissa.
Valmistelutyöryhmissä oli mukana noin 500 henkilöä, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden alojen asiantuntijoita, luottamushenkilöitä, kolmannen sektorin toimijoita sekä yrittäjäjärjestöjen edustajia. Lähtökohtana oli asukkaiden ja henkilökunnan kuuleminen ja parannusideat.

Esivalmisteluvaihe I päättyi 30.6.2017. Esivalmisteluvaihe II käynnistyi 1.7.2017. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) valmistelee uuden maakuntaorganisaation suunnittelua ajalla 1.7.2017 – kesäkuu 2018. Työtä tukee vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä. Tämän hetken tiedon mukaan lokakuun 2018 maakuntavaaleissa valittava Satakunnan maakuntavaltuusto aloittaa alkuvuodesta 2019 ja linjaa uuden maakunnan suunnittelua. Uusi maakuntaorganisaatio aloittaa 1.1.2020.

Esivalmisteluvaiheessa tuotettuihin aineistoihin voi tutustua Satasoten verkkosivuilla.