/ Valmisteluryhmät

Valmisteluryhmät

Valmisteluryhmien tehtävänä on syventää ja yhdenmukaistaa toimialaansa liittyvää osaamista maakuntauudistuksen palvelutuotannon kehittämisessä ja tukea VATE:n työtä oman toimialansa sisältöön liittyvissä asioissa.

Ryhmien rooli muutostyöskentelyssä on keskeinen, sillä niiden avulla pidetään yllä esivalmisteluvaiheessa aloitettua kehittämistyötä, luodaan verkostoja ja sitoutetaan eri tahoja maakuntauudistukseen.

Uudet valmisteluryhmät hyödyntävät työskentelyssään ensimmäisen esivalmisteluvaiheen työryhmätyöskentelyn tuloksia. Aiemmat työryhmät päättivät työskentelynsä kesällä 2017.

Tutustu eri valmisteluryhmien jäseniin klikkaamalla kuvaa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutustu aineistoihin: