Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2016–2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena on oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Muutoksella vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätietoa muutosohjelmasta STM:n verkkosivuilta.

Tutustu myös videoaineistoihin: muutosohjelman selkokielinen video sekä muut videoaineistot Satasoten verkkosivuilla.

 

Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) -hanke toteuttaa vuosina 2017-2018 Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa. Hankkeen avulla rakennetaan maakuntaan uudenlaiset lapsi- ja perhepalvelut.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa on neljä eri kehittämiskokonaisuutta:

  1. toimintakulttuurin muutos
  2. perhekeskustoimintamallin kehittäminen
  3. varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
  4. erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen.

 

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Satakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma on osa maakunta- ja sote-uudistusta ja sitä toteuttaa Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) –hanke yhteistyössä eri ammattilaisten sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

 

Tutustu Satula-hankkeen Ota koppi-julkaisuun