Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2016–2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena on oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Muutoksella vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätietoa muutosohjelmasta STM:n verkkosivuilta.

Tutustu myös videoaineistoihin: muutosohjelman selkokielinen video sekä muut videoaineistot Satasoten verkkosivuilla.

 

Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) -hanke toteuttaa vuosina 2017-2018 Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa. Hankkeen avulla rakennetaan maakuntaan uudenlaiset lapsi- ja perhepalvelut.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa on neljä eri kehittämiskokonaisuutta:

  1. toimintakulttuurin muutos
  2. perhekeskustoimintamallin kehittäminen
  3. varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
  4. erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen.

 

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Satakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma on osa maakunta- ja sote-uudistusta ja sitä toteuttaa Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) –hanke yhteistyössä eri ammattilaisten sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

 

Tutustu Satula-hankkeen Ota koppi-julkaisuun

Yhteystiedot

LAPE Muutosagentti
Mirja Antila
puh. 044 701 3797
etunimi.sukunimi@pori.fi

Projektipäällikkö
Henna Kyhä
puh. 044 701 0060
etunimi.sukunimi@pori.fi

Projektisuunnittelijat:

Petra Ahonen
puh. 044 701 6833

Mirja Isoviita
puh. 044 701 6832

Heli Mäkelä
puh. 044 701 0061

Vilma Wiro
puh. 044 701 6831

Hannaleena Vuorinen,
puh. 044 701 0048

etunimi.sukunimi@pori.fi

 Facebook: Satula-hanke

Twitter: #lapemuutos #Satasote