Vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä tukee väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä ajalla 1.7.2017-kesäkuu 2018. Tämän hetken tiedon mukaan lokakuun 2018 maakuntavaaleissa valittava Satakunnan maakuntavaltuusto aloittaa 1.1.2019 ja linjaa uuden maakunnan suunnittelua. Uusi maakuntaorganisaatio aloittaa 1.1.2020.

Satakunnan vihreiden piirihallitus on kokouksessaan 11.11.2017 nimennyt väliaikaisen maakuntahallinnon vapaaehtoiseen poliittiseen ohjausryhmään puhevaltaiseksi edustajakseen Kaarina Rannen Porista ja hänen varahenkilökseen Irmeli Elomaan Kankaanpäästä.

Maakuntavaltuuston III varapuheenjohtajalle Tapio Huhtaselle myönnettiin 15.12.2017 ero maakuntauudistuksen poliittisesta ohjausryhmästä ja hänen tilalleen valittiin Satakunnan Keskustan puheenjohtaja Vesa Jalonen.

Tutustu poliittiseen ohjausryhmään!