Valmisteluryhmien tehtävänä on syventää ja yhdenmukaistaa toimialaansa liittyvää osaamista maakuntauudistuksen palvelutuotannon kehittämisessä ja tukea VATE:n työtä oman toimialansa sisältöön liittyvissä asioissa.

Ryhmien rooli muutostyöskentelyssä on keskeinen, sillä niiden avulla pidetään yllä esivalmisteluvaiheessa aloitettua kehittämistyötä, luodaan verkostoja ja sitoutetaan eri tahoja maakuntauudistukseen.

Tutustu valmisteluryhmiin: