Maakuntien väliaikaishallinto tulee 1.6.2018 alkaen tekemään maakuntia sitovia, henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia. Tästä syystä väliaikaishallinnolla on tuolloin velvollisuus noudattaa yhteistoimintalain periaatteita (lähde: KT Työnantajat). Väliaikaishallinto perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimikaudeksi, joka on 1.6.2018 – 31.12.2019.

Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe 2:n aikana väliaikainen YT-elin toimii epävirallisesti 31.5.2018 saakka. Väliaikaishallinnon virallistuttua 1.6.2018 myös toimielin saa YT-lain mukaisen virallisen aseman.

Maakuntahallitus on 2.10.2017 kokouksessaan asettanut väliaikaisen YT-elimen palkansaajajärjestöjen ja VATE:n ehdottamilla jäsenillä. Tutustu jäsenistöön!